HelpInformatik.COM

Конспекти уроків

Тема 4. Урок 20. Форматування символів і абзаців - 6 КЛАС

Мета: навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзаца, міжрядковий інтервал; розвивальна: розвивати мислення, увагу; виховна: виховувати в учнів активність, грамотність, естетичний смак; підвищувати загальнокультурний рівень.
02.03.2015, Леонтьєв Д.О.
2284

Тема 4. Урок 19. Фрагменти тексту та операції над ними - 6 КЛАС

Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям фрагмент тексту; сформувати вміння копіювати, переміщувати, вилучати, вставляти фрагменти тексту, виконувати пошук та заміну фрагментів тексту; удосконалювати навички роботи в середовищі текстового процесора; розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією; виховна: підвищувати інформаційну культуру.
02.03.2015, Леонтьєв Д.О.
1884

Тема 4. Урок № 21. Редагування тексту. Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту. - 6 КЛАС

План-конспект 21 уроку теми 4 "Редагування тексту. Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту." і презентація до нього.
22.01.2015, Л.П. Суховерхова
1733

Тема 4. Урок 18. Середовище текстового процесора - 6 КЛАС

План-конспект 18 уроку Теми 4 "Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора. Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей" і презентація до нього.
21.01.2015, Л.П. Суховерхова
4770

Тема 4. Урок 18. Створення текстового документа. Введення та редагування тексту - 6 КЛАС

Тема: Створення текстового документа. Введення та редагування тексту. Мета: навчальна:ознайомити учнів з правилами введення і редагування тексту; сформувати вміння вводити і редагувати текст; удосконалювати навички роботи з текстовим процесором; розвивальна:розвивати мислення, увагу; формувати вміння узагальнювати, міркувати; виховна: виховувати увагу, грамотність.
21.01.2015, Леонтьєв Д.О.
6288

Тема 4. Урок 17. Текстовий документ. Текстовий процесор Word - 6 КЛАС

Тема: Текстовий процесор. Мета: навчальна: сформувати поняття про текстовий документ, текстовий процесор; формувати вміння і навички роботи в середовищі текстового процесора; розвивальна: удосконалювати навички роботи з клавіатурою; виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до предмета.
13.01.2015, Леонтьєв Д.О.
4584