HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

Методична розробка відкритого заняття по темі "ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ"

Викладено методику проведення лекції, яка спрямована на формування системи знань щодо основного поняття та властивостей алгоритму, визначення засобів його запису та представлення основних етапів рішення задачі на ЕОМ. Показаний зв’язок між теоретичним матеріалом даної теми та практичними напрямами використання засобів алгоритмізації в програмуванні, необхідними для ефективного розв’язання фахових завдань в рамках формування комп’ютерної грамотності сучасних фахівців.
18.10.2019, Чиримпей Олена Євгенівна, викладач-методист, ВСП НАУ СКНАУ, м. Слов’янськ
1694

Доповідь на тему «Психологічна адаптація першокласників – основа успішного навчання в НУШ»

Доповідь на тему «Психологічна адаптація першокласників – основа успішного навчання в НУШ»
12.02.2019, Поченкова Альона Юріївна вчитель інформатики та початкових класів
2294

Використання ігрових технологій на уроках інформатики, як ефективний метод засвоєння знань та закріплення навичок учнів.

Найкращий вчитель той, хто обміркував, організував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна, а учні творчо працюють, опановуючи свій матеріал. Мета вчителя інформатики – передати своє захоплення предметом дітям, щоб вони полюбили інформатику так як він.
06.02.2019, Катола Тетяна Вікторівна
3584

«Педагогіка партнерства на уроках інформатики»

Вимоги сучасного суспільства такі, що одним з факторів успішної соціальної адаптації в ньому є володіння інформаційною культурою. Для того щоб встигнути за темпами розвитку технологій, необхідно працювати «над собою», самовдосконалюватися, тому мене цікавлять найактуальніші теми сьогодення в освіті і саме найцікавіше для мене виявилося «Педагогіка партнерства».
15.01.2019, Катола Тетяна Вікторівна
1197

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НА ТЕМУ: «ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ ACCESS »

Інформація що зберігається в комп’ютері і є об’єднаною у взаємозв’язану сукупність за рядом ознак називажться базою даних. Приграми що керують зберіганням? обробкою та пошуком інформації в базах даних? називається системами управляння базами даних* (СУБД).
04.01.2019, Здирко І.А
1050

Використання інтерактивних технологій на заняттях інформатики

Використання інтерактивних методів навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом зі студентами. Кожен з методів роботи має свої переваги, цілі, обмеження. В наведеній роботі я описав використовувані мною методи та технології, які активізують навчальну дуяльність студентів при вивченні курсу інформатики.
23.12.2018, Парубець Віктор Іванович
2214