HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

Використання інтерактивних технологій на заняттях інформатики

Використання інтерактивних методів навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом зі студентами. Кожен з методів роботи має свої переваги, цілі, обмеження. В наведеній роботі я описав використовувані мною методи та технології, які активізують навчальну дуяльність студентів при вивченні курсу інформатики.
23.12.2018, Парубець Віктор Іванович
873

Метод проектів на уроках інформатики

Проектна технологія – один з перспективних напрямків діяльності школи, крім того, це дуже цікаве і захоплююче заняття для учнів. Використання методу проектів припускає відхід від авторитарного стилю навчання, передбачає продуманий, обґрунтований підхід до вибору методів, засобів, форм навчання проектуванню.
19.12.2018, Безсмертна Людмила Григорівна
682

Використання Google Класу в освітньому процесі

Дані методичні матеріали призначені інформування викладачів про можливості аккаунт Google. Наводяться основні переваги Google Класу для забезпечення спілкування студентів та викладачів поза межами аудиторії.
21.09.2018, Горбоконь Юлія Вікторівна
895

Дидактична гра на уроках інформатики

Дидактична гра на уроках інформатики В даній статті йдеться про використання на уроках інформатики дидактичних ігор, які спрямовані на досягнення якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, розвитку інтелектуальних здібностей у легкій, цікавій, доступній формі.
19.03.2018, Качула Альона Василівна
586

Формування інформаційної компетентності в учнів на уроках інформатики

У сучасних вимогах розвитку суспільство ставить завдання перед системою загальної середньої освіти – сформувати компетентного громадянина, спроможного активно та відповідально діяти в природному життєвому середовищі.Формування компетентної особистості учня в процесі вивчення інформатики здійснюється через систему урочних та позаурочних заходів, що дає змогу не лише озброїти дітей знаннями, а і навчити застосовувати їх у повсякденному житті.
04.03.2018, Зелена Яна Германівна
2044