HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

Презентація «Комп’ютерне тестування як одна з форм діагностики та контролю якості знань студентів»

Комп’ютеризація – це не просте передавання навчальної інформації в цифровому вигляді, а це, перш за все, створення спроектованого з психолого-педагогічної та методичної точок зору інформаційно-освітнього середовища закладу освіти. В запропонованй презентації надається характеристика програми easyQuizzy, яка є дуже зручною і простою для створення та редагування тестів контролю
16.10.2021
465

Особливості роботи у Zoom

Дійсно, усі ми мали можливість познайомитися з сервісом Zoom, тому зупинятися на реєстрації не будемо. Обговоримо те, як використати програму максимально ефективно для проведення он лайн уроків.
02.02.2021, Катола Тетяна Вікторівна
867

"Blended learning": переваги, обмеження, побоювання

У статті проводиться аналіз методу змішаного навчання, його переваг і недоліків; висвітлюються проблеми, що виникають при реалізації даного методу. На метод змішаного навчання покладається багато надій, і він покликаний вирішити комплекс завдань, пов’язаних з якістю підготовки, де на перший план виходять такі компетенції як робота з інформацією, знаходження способів її отримання та обробки.
21.01.2021, Галат Наталія Костянтинівна
592

Особливості форм і методів викладання інформатики в середній школі

У статті "Особливості форм і методів викладання інформатики в середній школі" проаналізовано форми і методи викладання інформатики в середній школі. Дана стаття стане в нагоді студентам, вчителям, викладачам.
23.11.2020, Данека Марія Володимирівна
770

Цикли у Python

У даній статті представлена інформація про циклічні алгоритми у мові програмування Python.
18.03.2020, Конончук Валентина Василівна
1334