HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

ІМІДЖ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК РЕСУРС ЙОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методична розробка призначена для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. Метою роботи є систематизація факторів, що визначають імідж позашкільного навчального закладу. Мета, зміст, результати інноваційних процесів, окремих педагогічних нововведень обумовлюють необхідність формування іміджу ПНЗ. Автор особливу увагу звертає на ...
22.01.2018, Семенюк Ірина Василівна
827

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ»

Ідея диференційованого та індивідуального підходу до учнів у процесі навчання належить до вічних проблем школи і є найважливішим із загально-дидактичних принципів, необхідність реалізації якого в шкільній практиці зумовлена тим, що забезпечити формування особистості дитини, засвоєння нею знань з інформатики та вироблення в неї практичних умінь і навичок, розвиток її здібностей та обдарувань можна лише шляхом індивідуалізації навчання.
04.12.2017, Левандович Валентини Іванівни вчителя інформатики Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №9
1161

Особливості організації навчально-виховного процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Одним з пріоритетних напрямів про¬грами модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. В 2000 році прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000 р.), створені Українська Система Дистанційного Навчання - UDL System та Український центр дистанційної освіти (УЦДО), центри та лабораторії на базі вищих навчальних закладів.
02.08.2017, Короленко Євгенія Миколаївна
652

Програма "1 учень- 1 комп’ютер"

Прагнення до створення сучасних освітніх середовищ в дусі концепції електронної освіти «1 учень- 1 комп’ютер» спостерігається у всьому світі. Середа електронної освіти - це освітній простір, в якому відбувається формування у дітей якостей і вмінь 21 століття, таких як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до вирішення творчих задач, вміння мислити глобально, готовність працювати в команді і громадянське свідомість - всього, що так необхідно сучасній людині.
02.08.2017, Короленко Євгенія Миколаївна
611

Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів у Комплексі з використанням системи дистанційного навчання

Використання та результати дистанційного навчання у Енергодарському НВК "ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. - МНВК" вчителем інформатики та викладачем з професії "ОКН"
06.07.2017, Лотошникова Наталія Сергіївна
695