HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності

Проектний метод на уроках - це свого роду спільна творчість вчителя та учнів. Робота вчителів у процесі викладання інформатики спрямована на конкретний результат - формування у учнів певних, узгоджених з програмою знань і умінь з кожної теми шкільного курсу інформатики. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі. Це можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності.
19.09.2015, Прус Романна Степанівна
2223

Метод. рекомендації для проведення Першого уроку в 2015-2016 н.р.

В 2015/2016 навчальному році не буде встановлюватися "централізована" тема Першого уроку. Та все ж ... Цей посібник друкується рішенням науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
29.07.2015, в матеріалах
1510

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення інформатики у 2015-2016 н.р.

НСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році. Є посилання на додаткові документи, накази МОН України, навчальні програми, навчально-методичні комплекти, навчальні посібники.
27.07.2015
6585

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

Сучасний час характеризується зростаючими темпами науково-технічного прогресу, безперервним збільшенням обсягу знань, а також умінь і навичок, якими повинні володіти сучасні фахівці різних категорій. Наслідком цього є підвищення вимог до якості їхньої підготовки. Одним з перспективних способів підвищення ефективності процесу навчання є його автоматизація, тобто використання як засобів навчання сучасної обчислювальної техніки.
11.07.2015, Данилець Олена Вікторівна
811

Шаблон Excel для створення звіту результативності навчання за певний період

Шаблон електронної книги Excel для створення звіту результативності навчання по предметам за певний період (Семестр/Рік). Автоматично формує таблиці результативності.
28.05.2015, Сергій Студенець
1512

Організація дистанційного навчання на уроках інформатик

Дистанційне навчання – це одна із форм організації навчального процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості викладача й учнів.
29.03.2015, Леонтьєв Д.О.
1418