HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

Навчання учнів математиці це навчання їх математичній діяльності. Математична діяльність – формування та розвиток розумової діяльності визначеної структури. Загальноосвітня мета викладання математики вимагає від учителя
20.03.2016, Сергій Ігнатишин
859

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ

Диференційований підхід у навчанні - це створення різноманітних умов на-вчання для різних шкіл, класів, груп з метою врахування особливостей їх контин-генту; комплекс методичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання в гомогенних групах
16.03.2016, Левандович Валентина Іванівна
1221

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності

Проектний метод на уроках - це свого роду спільна творчість вчителя та учнів. Робота вчителів у процесі викладання інформатики спрямована на конкретний результат - формування у учнів певних, узгоджених з програмою знань і умінь з кожної теми шкільного курсу інформатики. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі. Це можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності.
19.09.2015, Прус Романна Степанівна
2372

Метод. рекомендації для проведення Першого уроку в 2015-2016 н.р.

В 2015/2016 навчальному році не буде встановлюватися "централізована" тема Першого уроку. Та все ж ... Цей посібник друкується рішенням науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
29.07.2015, в матеріалах
1601

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення інформатики у 2015-2016 н.р.

НСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році. Є посилання на додаткові документи, накази МОН України, навчальні програми, навчально-методичні комплекти, навчальні посібники.
27.07.2015
6691