HelpInformatik.COM

Дидактичні матеріали

Інформаційні системи та технології, моделювання бізнес-процесів - 11 КЛАС

Функціональна можливість розроблених систем дає змогу покращити обробку та передачу інформації, скоротити витрати часу на процес аналізу шляхів процесу обробки інформації. Такий підхід дозволяє прогнозувати значення тих, чи інших показників на підставі попередньо накопиченої та відповідно опрацьованої статистичної інформації. Розроблені системи можуть бути орієнтовані на операційні системи Windows, Linux, що використовують сучасні механізми забезпечення одночасної роботи кількох програм, мають потужні та зручні засоби налаштування та зміни конфігурації самої системи, мають ряд вбудованих додатків, що забезпечують роботу з мережами, мультимедією, графікою та ін., а також мають наявність потужної нормативно-довідкової інформації, що значно спрощує роботу із самою системою. В даній презентації проведено мультимедійний аналіз інформаційних систем та технологій, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм.
07.04.2024, Ярич Ігор Ярославович
53

База знань та експертні системи. Методологія побудови, принципи функціонування, особливості застосування - 11 КЛАС

База знань призначена для вивчення підходів та методів, які використовуються для створення експертних систем. Значна увага приділяється знанням, особливостям їх отримання, представлення, подання при різних підходах у створенні баз знань; складовим елементам життєвого циклу експертної системи - системи штучного інтелекту, що використовує накопичені знання для забезпечення високоефективного рішення задач у вузькій професійній області. Експертні системи відносяться до систем підтримки прийняття рішень (СППР), заснованих на знаннях.
07.04.2024, Ярич Ігор Ярославович
68

Розподілені бази даних: методологія побудови, принципи функціонування, особливості застосування - 11 КЛАС

Формування навичок практичного застосування розподілених баз даних; вживання ефективних моделей забезпечення розподілених баз даних на основі вивчення предметної галузі, методів аналізу, пошуку та використання існуючих систем управління базами даних; знайомство з розподіленими базами даних реляційного типу; архітектурою та програмно-технічними засобами розподілених СУБД, розподіленим зберіганням даних, обробкою розподілених транзакцій, керуванням одночасним доступом; забезпечення теоретичної та інженерної підготовки фахівців у галузі проєктування та використання систем управління базами даних.
07.04.2024, Ярич Ігор Ярославович
77