HelpInformatik.COM

Методичні матеріали

Презентація "Здоров’язберігаючі технології на уроках інформатики"

«Здоров’язберігаючі освітні технології - це системний підхід до навчання і виховання, побудований на прагненні педагога не завдати шкоди здоров’ю учнів». З досвіду роботи вчителя інформатики
30.03.2016, Ольга Домашенко
4495

Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

Навчання учнів математиці це навчання їх математичній діяльності. Математична діяльність – формування та розвиток розумової діяльності визначеної структури. Загальноосвітня мета викладання математики вимагає від учителя
20.03.2016, Сергій Ігнатишин
1350

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ

Диференційований підхід у навчанні - це створення різноманітних умов на-вчання для різних шкіл, класів, груп з метою врахування особливостей їх контин-генту; комплекс методичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання в гомогенних групах
16.03.2016, Левандович Валентина Іванівна
1828

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності

Проектний метод на уроках - це свого роду спільна творчість вчителя та учнів. Робота вчителів у процесі викладання інформатики спрямована на конкретний результат - формування у учнів певних, узгоджених з програмою знань і умінь з кожної теми шкільного курсу інформатики. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі. Це можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності.
19.09.2015, Прус Романна Степанівна
3685

Метод. рекомендації для проведення Першого уроку в 2015-2016 н.р.

В 2015/2016 навчальному році не буде встановлюватися "централізована" тема Першого уроку. Та все ж ... Цей посібник друкується рішенням науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
29.07.2015, в матеріалах
2105