HelpInformatik.COM

Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів у Комплексі з використанням системи дистанційного навчання

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

ДН - засноване на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях навчання й підвищення кваліфікації.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії.

Актуальність проблеми. Стан наукового опрацювання проблеми дистанційного навчання в Україні й досвіду впровадження його у практику школи показав, що, поряд з певними досягненнями ця педагогічна проблема потребує подальшого дослідження, оскільки не унормовані основні категорії та поняття з даної тематики. Аналіз українських та англійських термінів показав, що для кращого розуміння між фахівцями та науковцями, які працюють над питаннями термінології ДН необхідна стандартизація цієї нової терміносистеми в провідних країнах світу взагалі, та в Україні зокрема.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Лотошникова Наталія Сергіївна
Дата створення: 06.07.2017
Переглядів: 1609