HelpInformatik.COM

ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ. ВИДИ ТА СТРУКТУРА.

Портфоліо вчителя. Види та структура.

Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. Однією з таких форм може стати Портфоліо вчителя, популярне в різних  системах освіти.

Що таке Портфоліо? У перекладі з англійської – «папка, портфель»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької - «викладати», «формулювати», а  також «досьє» або «зібрання досягнень».

У ХV- XVIст. поняття «портфоліо» прийшло до нас із Західної Європи. В особливій папці під назвою «портфоліо» архітектори представляли замовникам ескізи своїх будівельних проектів. Уміст таких папок давав замовнику можливість скласти уявлення про професійні здібності майстра. У свій час у Портфоліо втілювались найважливіші досягнення дизайнерів, фотографів, архітекторів. Сьогодні Портфоліо застосовують для демонстрації досягнень як організацій, так  і окремих працівників.

У сфері освіти Портфоліо почали використовувати з середини 80-х років у Сполучених Штатах Америки. На думку автора книги «The Teaching Portfolio» Пітера Зелдіна,  Портфоліо вчителя  - це черговий етап у розвитку професії.

На початку 2000-х років Портфоліо почали запроваджувати на освітніх просторах пострадянських країн.

Однозначного тлумачення терміна не існує. Є безліч визначень, одним з яких є:

Портфоліо вчителя - це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо вчителя показує рівень підготовленості педагога і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності.

Електронне портфоліо педагога - це веб-базований ресурс, сайт вчителя, який відображає індивідуальність та професійні досягнення власника.

Мета створення портфоліо вчителя

У вчителя має бути “досьє успіхів”, в якому відбиватиметься все цікаве і гідне з того, що відбувається в його житті. Таким досьє може стати сайт вчителя або портфоліо вчителя.

Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участі в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження.

Портфоліо дозволяє педагогу проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати своєї роботи, об’єктивно оцінити свої можливості та спланувати дії з подолання складнощів і досягнення більш високих результатів, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку.

Друге важливе призначення портфоліо вчителя - це альтернативна форма оцінки професіоналізму та результативності роботи педагога при проведенні експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

Серед учителів портфоліо завойовує все більшу популярність, і стає необхідним для педагогів, які підвищують свій професійний рівень.
Робота над Портфоліо розвиває дослідницьку культуру вчителя, удосконалюючи  особистісну, соціальну й професійну компетентність – уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально працювати у світі, що постійно змінюється. Орієнтуючись на самооцінку і рефлексію, Портфоліо вчителя може стати мотиваційною основою діяльності педагога і сприяти його особистісному розвитку, стимулюючи до самоосвіти й удосконалення професійної підготовки.

В ідеї Портфоліо як у сучасній формі представлення професіоналізму педагога якнайкраще реалізується гасло сучасного життя «Освіта впродовж життя». 

Створення Портфоліо дає змогу від адміністративної системи обліку результативності педагогічної діяльності вчителя перейти до об’єктивної системи оцінювання рівня успішності його професійної діяльності. Використання Портфоліо дає змогу вчителеві досягти таких цілей:

 • простежити еволюцію своєї професійної педагогічної діяльності;
 • систематизувати створені ним навчальні матеріали та інші  доробки;
 • створити можливість гідного представлення колегам свого досвіду;
 • запропонувати спосіб організації та ефективні методи, прийоми і технології навчальної дисципліни;
 • підготуватися до участі в конкурсах педагогічної майстерності;
 • підвищити рівень професійної конкурентоспроможності;
 • підготуватися до атестації.

Таким чином, робота над створенням Портфоліо вирішує чимало завдань, що постають перед сучасним учителем та має широку сферу використання.


Види портфоліо вчителя

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що зібрати до купи всі результати навчальної та позаурочної діяльності в одному документі просто неможливо. У цьому випадку необхідно створити електронне портфоліо, яке об’єднає весь набір робіт вчителя і представить всі аспекти його діяльності у вигляді повної картини.

Багато авторів трактують електронне портфоліо вчителя як певний набір документів зібраний на комп’ютері. Такий підхід має право на існування, але він застарілий. Упродовж останніх років інтернет отримав дуже великого поширення, а аудиторія його настільки виросла, що неоприлюднене в інтернеті у вигляді сайту вчителя портфоліо можна вважати “недоробленим”. Сотні людей не матимуть змоги знайти Ваш сайт-портфоліо, не зможуть оцінити його відповідно до заслуг, прокоментувати його, скористатися передовими педагогічними ідеями, запозиченими з Вашого сайту-портфоліо. Портфоліо, яке розміщено в теці на комп’ютері не являтиме ніякої цінності ні для Вас, ні для громадськості. Публікація портфоліо в мережі у вигляді сайту вчителя вкрай необхідна!

Безумовно, у зацікавленого вчителя має бути і паперовий еквівалент електронного портфоліо у вигляді теки з документами. Це має бути короткий витяг на кількох аркушах, який містить в собі основні моменти Вашої професійної діяльності. Паперовий варіант портфоліо педагога неодмінно повинен містити у собі згадку про особистий сайт-портфоліо і кілька посилань на нього.

Деякі автори у своїх статтях про електронне портфоліо вчителя виділяють кілька видів портфоліо:

Ø  залежно від мети створення

 • Портфоліо досягнень - в цьому випадку найбільший наголос слід зробити на документах які підтверджують успіхи Вашої діяльності.
 • Презентаційне Портфоліо - необхідний при працевлаштуванні на нове місце роботи, особливо у тих випадках, коли заробітна плата призначається за підсумками співбесіди.
 • Тематичне Портфоліо - у цьому варіанті наголоси розміщуються на тематично відокремлених творчих роботах у різних сферах діяльності.
 • Комплексне Портфоліо – об’єднує в собі перелічені вище види портфоліо і придатний для презентації портфоліо вчителя школи.

Ø  залежно від авторства

 • Портфоліо учня
 • Портфоліо вчителя
 • Портфоліо методиста
 • Портфоліо шкільного методичного об’єднання
 • Портфоліо навчального закладу

Ø  залежно від носія інформації

 • Паперове
 • Електронне

Структура портфоліо вчителя

1. Загальні відомості про вчителя

ПІБ

Прізвище, ім&rrsquo;я та по-батькові мають бути позначені яскраво і чітко, що б з перших секунд перегляду сайту вчителя або паперового портфоліо вони добре запам'яталися. ПІБ має бути прописаний досить великим, гарним, добре читаним шрифтом. Підберіть хороший шрифт і колір, тоді з’явиться шанс, що портфоліо викличе позитивні емоції, а його автор не залишиться безіменним.

Освіта

У цьому розділі потрібно вказати свою основну спеціальність і кваліфікацію за дипломом. Якщо у Вас кілька дипломів, то всіх їх треба перерахувати.

Трудовий і педагогічний стаж роботи

Цей розділ наче відображає Ваш стан на кар’єрних сходах педагога. Не забувайте оновлювати цей розділ! Тут потрібно перерахувати всі навчальні заклади, в яких Вам доводилося працювати. Цей розділ один з найбільш важливих, оскільки демонструє педагогічний досвід і його різноманітність, а це один з ключових параметрів оцінки діяльності вчителя.

Підвищення кваліфікації

У цьому розділі вказуються курси, семінари в яких вам вдалося взяти участь або проявити себе. Можливо, Ви були організатором подібних курсів або семінарів - це також варто відзначити. Якщо курси не були пов’язані з професією педагога (із суміжних областей), то про них все одно варто згадати. Більш докладно опишіть найбільш значимі епізоди з усієї практики підвищення кваліфікації (де і коли прослухані курси, їх проблематика).

Нагороди, грамоти, листи подяки

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога. У ньому можна писати все! Головна порада - розміщувати нагороди, грамоти та листи подяки слід у порядку значимості. Останні рядки розділу зазвичай отримують менше уваги, тому намагайтеся найбільш вагоме розмістити спочатку.

Копії документів

Цей розділ найбільш важливий для паперового портфоліо. Роздрукуйте копії документів, що підтверджують наявність дипломів, наукових ступенів, почесних звань, нагород, грамот і листів подяки.

Для електронного портфоліо все простіше. Розмістіть скан-копії документів в окремій теці на Вашому сайті вчителя, а в розділах “Освіта” і “Підвищення кваліфікації” рядки з описом дипломів зробіть у вигляді гіперпосилань таким чином, що б при натисканні на них, відкривалися збережені зображення Ваших атестатів та інших документів.

2. Науково-методична діяльність

До цього розділу відносяться методичні матеріали, які свідчать про професіоналізм педагога:

- обгрунтування вибору освітньої програми і комплекту навчально-методичної літератури;

 • обгрунтування вибору освітніх технологій, що використовуються;
 • обгрунтування застосування у своїй практиці тих чи інших засобів
 • педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;
 • використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;
 • робота в методичному об’єднанні, співпраця з науково-методичним центром, ВНЗ та іншими установами;
 • участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах;
 • участь у методичних і предметних тижнях;
 • організація та проведення семінарів, “круглих столів”, майстер-класів тощо;
 • проведення наукових досліджень;
 • розробка авторських програм;
 • підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті

3. Результати педагогічної діяльності

У цьому розділі мають бути зібрані:

 • матеріали, що демонструють результати освоєння учнями освітніх програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;
 • порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів, участі вихованців у шкільних та інших олімпіадах, конкурсах;
 • результати проміжної та підсумкової атестації учнів;
 • відомості про наявність медалістів;
 • відомості про вступ до ВНЗ за фахом і т.п.

Матеріали цього розділу мають скласти уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя що атестується.

4. Позакласна діяльність з предмету

Розділ має містити наступні документи:

 • перелік творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, виконаних учнями з предмета;
 • список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів і т.п.;
 • сценарії позакласних заходів, фотографії і відеозаписи проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо);
 • програми роботи гуртків та факультативів;
 • інші документи.

5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі міститься виписка з паспорту навчального кабінету (при його наявності):

 • перелік словників та іншої довідкової літератури з предмету;
 • перелік наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети і т.п.);
 • перелік дидактичного матеріалу (прикладів виконання завдань, написання творів і под.);
 • перелік технічних засобів для впровадження ІКТ у навчально-виховний процес (комп’ютер, проектор, SMART-дошка, мультимедійні підручники, аудіо-відео-посібники тощо).
 • аудіо- та відеопосібники;
 • презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як довідкову літературу
 • інші документи за бажанням вчителя.

Велике значення в роботі педагога має його діяльність як класного керівника. До такого розділу можна помістити аналіз результативності роботи з батьками й учнями, подати результати діагностик і самоаналіз  педагога, аналіз  роботи  з батьками, опис виховних технологій, які використовує наставник під час роботи з учнями тощо.

Насамкінець декілька методичних порад.

Портфоліоце живий документ, який вимагає до себе уваги й безперервного коригування даних, що застаріли, і внесення нових матеріалів. Перед початком створення Портфоліо необхідно чітко сформулювати мету, з якою вчитель його укладатиме, і поміщати до Портфоліо ті, документи, які сприяють реалізації обраної теми. Структура і виклад матеріалу залежить від поставлених завдань та від індивідуальності вчителя.

Готуючись до укладання Портфоліо, учитель має обміркувати, які розділи буде містити Портфоліо і яка  інформація складатиме кожен розділ. За необхідності можна робити посилання з одного розділу на інший.

Коментар до Портфоліо повинен бути вдумливим, відображати думки вчителя щодо його діяльності, давати повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді вступу, пояснювальної записки, есе і т.ін.

Особливу цінність у вчительському Портфоліо мають матеріали про участь педагога в професійних конкурсах, виступи на конференціях, проведення майстер-класів, результати анкетування й відгуки про творчу (або експериментальну) роботу, рецензії на підручник, статтю, аналіз проведеного відкритого уроку, резюме,  підготовлене педагогом з оцінкою власних професійних досягнень.

Як уже зазначалось, обсяг опису в Портфоліо не повинен бути великим, усі матеріали, зокрема відгуки, поміщають у додатки.

У Додатках може бути розміщено такі матеріали:

 • автобіографія, у якій розкривається значення обраної професії в житті вчителя, його схильність до викладання предмета;
 • педагогічна філософія – основні підходи до навчання і виховання учнів;
 • матеріали виступів на педрадах, семінарах, конференціях;
 • публікації (найвагоміші);
 • розробки уроків і позакласних заходів, пам’ятки, програми факультативів тощо;
 • копії рецензій на посібники, підручники тощо;
 • копії документів, що засвідчують проходження курсів ПК, участь у конференціях, семінарах тощо;
 • копії дипломів, грамот, сертифікатів, які отримав учитель і його учні;
 • зразки творчих робіт і проектів учнів;
 • пояснення вчителя до створеного Портфоліо.

Необхідно постійно контролювати процес і результати своєї діяльності, адже без цього складно своєчасно коригувати зроблене, давати йому оцінку, удосконалювати роботу. Доцільно скласти план самоосвіти, що допоможе своєчасно вносити в освітній процес елементи нового, і забезпечить систематичне зростання педагогічної майстерності. Корисно використовувати кожну можливість поділитися досвідом або взяти участь у вивченні досвіду іншого вчителя.

Кожний учитель  має вагомий доробок із  якого слід почати створення Портфоліо – сучасної форми презентації свого професіоналізму.

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Наговіцина Євгенія
Дата створення: 16.02.2017
Переглядів: 10951