HelpInformatik.COM

Тема: Створення та налаштування Moodle-збірки на віртуальній машини в середовищі Virtual Box

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому сьогодні для ВНЗ важливою і актуальною проблемою є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного наукового середовища, в якому студент знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у вищій школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному стану розвитку науки і техніки, світовим освітнім стандартам і сприяти формуванню інформаційно-комунікаційних компетентності всіх учасників освітнього процесу від професора до студента.

Одним із засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що відповідає зазначеним умовам, є система Moodle – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яка є вільно поширюваною системою управління навчальним контентом.

Система Moodle надає можливість організувати повноцінний навчальний процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні складові системи електронного навчання.

З метою вдосконалення використання засобыв дистанцыйного навчання мною було обрано наступну тему для написання магістерської роботи: «Дослідження засобів дистанційного навчання на прикладі формування Moodle-збірки для віртуальних машин».

Мета даної роботи полягає в практичному обґрунтуванні застосування Moodle-збірки та експериментальній перевірці спроектованої методики за дистанційною формою навчання.

Завдання даної роботи:

- проаналізувати структуру, зміст та сутність застосування Moodle;

- розглянути та використати віртуальну машину для розгортання системи Moodle в якості мобільної збірки;

- дослідити та ознайомитися із засобами розгортання серверної ОС, як основи для хостингу системи Moodle;

- дослідити засоби та методи адміністрування системи Moodle;

- cтворити в системі Moodle пробний курс;

- проаналізувати переваги та недоліки обраного підходу до використання системи Moodle.

Об’єкт дослідження  ?  система дистанційного навчання Moodle на основі віртуальної машини.

Предмет дослідження – процес розгортання, налаштування та адміністрування системи дистанційного навчання Moodle на основі віртуальної машини.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уточнено зміст і сутність застосування Moodle на основі віртуальної машини;

- сформовано Moodle-збірка на основі віртуальної машини зручної для зручного переміщення між різними підмережами;

- застосування Moodle-збірка на основі віртуальної машини для підвишення якості дистанційного навчання.

Практичне значення одержаних результатів. В процесі дослідження було сформовано переносний стабільний засіб дистанційного навчання, який може бути використаний в різних умовах пов’язаних з технічним забезпеченням цільової аудиторії.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Хоружа Тетяна Іванівна
Дата створення: 28.11.2020
Переглядів: 1068