HelpInformatik.COM

Документація кабінету

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп та порядк поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ МОНУ №128 від 20.02.2002
13.01.2014
4112

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів відповідно до наказу МОНУ, Міністерства внутрішніх справ України. Головного управління державної пожежної охорони N 348/70 від 30.09.
12.01.2014
6442

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України. Наказ МОНУ, Міністерства внутрішніх справ України. Головного управління державної пожежної охорони N 348/70 від 30.09. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за N 800/3240.
12.01.2014
3589

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Наказ Держнаглядохоронпраці України 16.03.2004 N 81. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за N 620/9219
12.01.2014
2925

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОНУ N 563 від 01.08.2001. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 969/6160
11.01.2014
2741

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету по нагляду за охороною праці України N 21 від 10.02.99 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за N 382/3675
11.01.2014
2519

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету по нагляду за охороною праці України N 9 від 29.01.98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р за N 226/2666
11.01.2014
2349

Державні санітарні правила та норми

Державні санітарні правила та норми. “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах” ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 9
10.01.2014
2176