HelpInformatik.COM

Клавiатурний тренажер "Аспект"

Клавiатурний тренажер "Аспект" призначений для набуття навичок володiння клавiатурою. Робота користувача полягає у повторному набираннi символiв тексту, що з'являється у вiкнi на екранi. При правильному наборi курсор просувається до насупного символу, при неправильному - звучить сигнал i курсор залишається на мiсцi.

Робота з програмою

Тренажер забезпечує роботу з будь-якою мовою, встановленою на Вашому компьютерi. Перемикання мов - стандартне. Є чотири рiвня складностi тексту для повторного набору: "Первачок", "Школяр", "Ветеран" i "Професiонал". В залежностi вiд вибраної складностi з'являється вiдповiдний текст та таблиця результатiв. Щоб почати роботу - натиснiть кнопку "Старт". На екранi тренажера показано поточну мову i швидкiсть набору тексту у символах за хвилину. Тренажер внизу має дiаграму, яка показує, яка частина роботи виконана. Пiсля завершення роботи з'являється вiкно запису iменi або прiзвища користувача. Пiсля натискання кнопки "ОК" змiст вiкна i швидкiсть друкування заноситься у пiдсумкову таблицю. Ця процедура вiдбувається тодi, коли результат швидкостi друку не менший за 10-е мiсце у таблицi.

Змiна тексту для набору

Тексти для набору знаходяться у файла:
Strings1.txt - для рiвня "Первачок"
Strings2.txt - для рiвня "Школяр"
Strings3.txt - для рiвня "Ветеран"
Strings4.txt - для рiвня "Професонал"

Тексти можна редагувати за допомогою довiльного редактора типу "як є" (наприкад "Блокнот") аби тiльки текст був збережений у стандартному кодуваннi Windows (Windows CP-1251). Попередньо авторами були складенi такi варiанти тестiв:
"Первачок" - тiльки український текст (файл strings1.txt);
"Школяр" - український i росiйський текст (файл strings2.txt);
"Ветеран" - укр., рос. i трохи англiйський текст (файл strings3.txt);
"Професонал" - укр., рос. i англiйський текст (файл strings4.txt);

Настроювання программи

Для кожного рiвня складностi створюється своя таблиця результатiв:
"Первачок" - файл res1.dat;
"Школяр" - файл res2.dat;
"Ветеран" - файл res3.dat;
"Професiонал" - файл res4.dat;

 Формат запису таблицi такий:
<Iм'я Результат1>
<Результат1>
<Iм'я Результат2>
<Результат2>
...

Можна стерти файл пiдсумкової таблицi i вiн автоматично створиться знову iз чистими рядками. Можна вiдредагувати файл таблiцi за допомогою того ж редактора "Блокнот". Але якщо ви насмiлились виправляти - будьте обережнi! Видаляйте як i <Iм'я>, так i <Результат>. У протилежному випадку змiст таблицi буде невiрно розтлумачений програмою.

Рекомендацiї

Оскiльки програма намагається знайти фали тестiв i таблиць результатiв у поточному каталозi, необхiдно щоб вони знаходилися у тому ж каталозi, що i сама програма. Також, наприклад, якщо Ви створили ярлик до програми "C:\Key\Key.exe" i помiстили його на робочий стiл Windows, то необхiдно вказати у властивостях ярлика робочу папку "C:\Key\".

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Дата створення: 06.01.2014
Переглядів: 5367