HelpInformatik.COM

Підсумковий тест контроль по гарячим клавішам в роботі з текстовим процесором

Тестові запитання

Варіант 1

Варіант 2

 1. За допомогою яких клавиш можна створити новий документ у Microsoft Word?
 1. Ctrl + O;
 2. Ctrl + F;
 3. Сtrl + N;
 4. Ctrl + H;
 1. За допомогою яких клавиш можна відкрити вже існуючий документ у Microsoft Word?
 1. Ctrl + N;
 2. Сtrl + O;
 3. Ctrl + F;
 4. Ctrl + H;
 1. Яка комбінація клавиш використовується для переходу на новий рядок в межах абзацу?
 1. Shift + Num;
 2. Shift + Enter;
 3. Ctrl + Enter;
 4. Ctrl + A;
 1. За допомогою клавіш Ctrl + Home та Ctrl + End можна переміщуватись на початок та в кінець
 1. документа;
 2. сторінки;
 3. вікна;
 4. рядка;
 1. За допомогою яких клавиш можна видалити слово зліва від курсору?
 1. Ctrl + Delete;
 2. Ctrl + L;
 3. Сtrl + BackSpace;
 4. Ctrl + R;

3. Для того щоб перейти на початок поточного абзацу треба натиснути …

 1. Ctrl + стрілку вліво;
 2. Сtrl + стрілку вгору;
 3. Shift + стрілку вліво;
 1. Для того щоб перейти на одне слово праворуч треба натиснути …
 1. Ctrl + стрілку вліво;
 2. Shift + R;
 3. Alt + R;
 4.  Сtrl + стрілку вправо;

4.Сtrl + стрілку вправо;Для того щоб видалити слово праворуч від курсору потрібно натиснути клавиши …

 1. Ctrl + BackSpace;
 2. Ctrl + R;
 3. Сtrl + Delete;
 4. Ctrl + L;

Вставити пропущене слово

 1. Введення тексту у Microsoft Word відбувається в одному з двох режимів … чи … .

5.Режим … дозволяє згортати та розгортати заголовки та текст що до них відноситься, працювати з заголовками визначеної глибини вкладенності та таке інше.

 1. В Microsoft Word можна використовувати два основних типи списків: список з … та список з …

6. Для об’єднання двох таблиць необхідно видалити всі … між ними, після чого таблиці об’єднаються.

 1. За допомогою якого сполучення клавиш можливо відмінити помилково внесені зміни в документ?
 1. Ctrl + Backspace;
 2. Alt + Backspace;
 3. Ctrl + N;
 4. Alt + H;

7.За допомогою клавіш … можна встановити/відмінити керування регістром символів.

 1. 1. Shift + R;
 2. 2. Shift + F3;
 3. 3. Ctrl + R;
 1. Для того щоб перейти до першої комірки поточного рядка таблиці потрібно натиснути сполучення клавиш …
 1. Alt + Home;
 2. Ctrl + F;
 3. Alt + F;
 4. Shift + Home;

8.Для того щоб перейти до останньої комірки поточного рядка таблиці потрібно натиснути сполучення клавиш …

 1. Ctrl + End;
 2. Alt + End;
 3. Shift + End;
 1.  Як відомо сортування в таблиці може відбуватися по декільком стовпцям. Яка максимальна кількість стовпців може використовуватись?
 1. 7;
 2. 6;
 3. 3;
 4. 9;

9.Яку максимальну кількість рівнів вкладеності дозволяє створювати Microsoft word в багаторівневих списках?

 1. 12;
 2. 6;
 3. 9;
 4. 3;
 1. … називається будь-яке оформлення, яке повторюється на кожній сторінці документа зверху чи ( або и) знизу.
 1. … називається будь-яке оформлення, яке повторюється на кожній сторінці документа зверху чи ( або и) знизу.
 1. Microsoft Word автоматично формує два типи зносок. Які?
 1. Звичайні та кінцеві;
 2. Абсолютні та відносні;
 3. З нумерацією та з помітками;
 1. Для того щоб в будь-якій комірці таблиці вставити символ табуляції необхідно натиснути сполучення клавиш …
 1. Сtrl + Tab;
 2. Shift + Tab;
 3. Alt + Tab;
 1. За допомогою якої клавіши програма повторює останню дію, що була виконанна?
 1. F4;
 2. F5;
 3. F7;
 4. F12;

12.Щоб відмінити попередню дію потрібно натиснути сполучення клавиш Alt + BackSpace або …

 1. Ctrl + D;
 2. Сtrl +Z;
 3. Ctrl + F;
 1. Для виділення фрагменту тексту з використанням клавіатури потрібна клавіша …
 1. Shift;
 2. Ctrl ;
 3. Alt;

13.Яке сполучення клавиш потрібно натискати для того щоб перемикатися між вікнами в програмі Microsoft Word?

 1. Ctrl + F7;
 2. Ctrl + F8;
 3. Сtrl + F6;
 4. Ctrl + F9;
 1. Щоб зберегти файл в програмі Microsoft Word потрібно вибрати команду Сохранить з меню Файл або натиснуть …?
 1. Shift + F12;
 2. Ctrl + F12;
 3. Alt + F12;

14.При натисненні на клавіши Ctrl + І виділений фрагмент текту становиться:

 1. підкресленим;
 2. закресленим;
 3. курсивним;
 4. прихованим;

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 10-й
Автор: Коломієць Оксана Анатоліївна
Дата створення: 25.02.2020
Переглядів: 1945