HelpInformatik.COM

ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

У сучасному суспільстві серед молоді все більше набуває популярності використання електронних засобів навчання. Тому майбутні педагоги мають бути обізнаними щодо способів їх створення та використання в навчально-виховному процесі. Вона мають розуміти, що мають змогу не тільки використовувати можливості інформаційно-комунікаційних технологій для створення дидактичних матеріалів, а й для долучення дітей до спільної роботи; організації спілкування з їх батьками; знайомства з досвідом колег (школи, міста, країни), спілкування з ними, залучення їх до обговорення якості особистих наробок тощо. Все  складає інформаційно-освітнє середовище вчителя.

Проблему створення інформаційного середовища педагогами досліджували В. Биков, В. Гаврилюк. Особливості інформаційного середовища вчителя розглядали Г. Бойко, В. Соболь. Засоби його створення вивчали О. Ільченко, О. Соколова та О. Кравчина. Але використання можливостей сервісу Blogger для створення майбутніми вчителями інформаційного середовища науковцями майже не розглядалось.

Метою публікації є розкриття можливостей Blogger для створення майбутніми вчителями інформаційного середовища.

Інформаційне середовище вперше було запропоноване Ю. Шрейдером, який розглядав його не лише як провідника інформації, але й як активний початок, що активно впливає на всіх його учасників. Зокрема, він запропонував семантичний підхід до феномену інформації семантизм визначення міри семантичної інформації як заходи зміни тезауруса особи під впливом інформації що поступила [1].

О. Ільченко, під поняттям інформаційне середовище описує системно організовану сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, яке нерозривно пов’язане з людиною як суб’єктом освітнього процесу [2]. О. Соколова пояснює інформаційне середовище як організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберігання, оброблення, передавання інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і здійснення освітніх наукових комунікацій. [3, 4]. О. Кравчина розглядає інформаційне середовище як  систему, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки [5].

Аналіз науково-педагогічної літератури з дозволив виокремити кілька підходів до здійснення авторами класифікації видів інформаційних середовищ. А саме: 1) за кількістю ієрархічних рівнів (глобальний, міжнародний, загальнодержавний, регіональний, локальний); 2) за базовими властивості інформаційного середовища: - інформація має властивість наповнювати будь який наданий їй простір і зберігатися незмінно в такому стані довгий час; - головними властивості інформаційного середовища є варіативність, проективна та комунікативна спрямованість; 3) за розміщенням (Внутрішнє освітнє середовище, яке розміщується всередині навчального закладу. Зовнішнє інформаційне середовище, яке розміщується за межами освітнього закладу)

До майданчиків для створення інформаційних середовищ відносять платформу Wordpress, сервіс Blogger, сервіс blog.meta.ua.

  • . На думку Д. Кайе та Р. Фердіг можна виділити чотири основні переваги блогу: використання блогів допомагає стати експертами в сфері, що вивчається; використання блогів посилює інтерес до процесу навчання; використання блогів дає учням та студентам право брати участь в соціальних процесах;  використання блогів відкриває нові можливості для роботи в класі, аудиторії і за їх межами. 

Розглядаючи блоги можна умовно поділити їх: за тематикою: персональні та тематичні; за типом вмісту: фотоблог, подкастинг, відеоблог, мобблог («мобільний блог»)

Учасники блогу можуть виконувати певні дії: писати власні повідомлення; читати повідомлення, які опубліковані іншим автором; коментувати ті чи інші повідомлення, відповідати на коментарі; зв’язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань.

  • - на сьогодні одна з самих популярних систем управління сайтом. Завдяки надійності і зручності користування система управління сайтом WordPress завоювала визнання мільйонів користувачів інтернету. WordPress CMS - це сучасна платформа для організації власного інформаційного порталу на базі Web-додатків. Система реалізована на РНР.  Бази даних використовують MySQL. WordPress з відкритим кодом, тому модулі мають більші можливості. WordPress є безкоштовним програмним забезпеченням.
  • Це українська компанія, яка замислювалася і створювалася українцями і для українців. Крім пошуку по веб-сайтам система підтримує ряд пошукових сервісів з української інформаційного простору, такі, як найбільший каталог українських веб-ресурсів, пошук по катам з даними про українських областях, електронним рефератів, словників, магазинах. Деякі з цих сервісів унікальні. Новий сервіс від компанії <МЕТА> - www.blog.meta.ua - доповнює набір вже існуючих комунікаційних сервісів компанії, таких як: пошта www.webmail.meta.ua, фотогалерея www.foto.meta.ua, форум www.forum.meta.ua, знайомства www.dating. meta.ua, чат www.chat.meta.ua. Користуючись цими сервісами, користувачі отримують можливість не тільки шукати інформацію, а й обмінюватися нею, а також знаходити нових однодумців і друзів.

Враховуючи вимоги до ефективного навчального блогу серед яких обов’язковим є: наявність автора, який виступає викладачем; зворотного зв’язку між учасниками навчання; можливість візуалізації навчального матеріалу; простоту його створення та ведення – серед розглянутих вище сервісів та майданчиків ми обираємо сервіс Blogger.

Для новачків або людей, яким треба почати швидко і легко створювати власний контент, Blogger є найбільш вдалим варіантом, тому що користувачеві не треба буде хвилюватись про хостінг та його оплату. Чітка структура Blogger  та доступ до основного коду через HTML-редактор дозволяють налаштувати шаблон навіть не спеціалісту.

На нашу думку він більш за все придатний для створення інформаційного середовище навчання, за допомогою якого можна не відриватися від навчання.

Висновок. Використання сучасних інформаційних середовищ дає змогу викладачам доносити матеріал не тільки тим учням та студентам, що відвідують заняття, а й тим, що тимчасово не відвідують навчальний заклад. Інформаційне середовище дає змогу педагогам ділитися власним досвідом з колегами на відстані, вони дають змогу ділитися інформацією з великою аудиторією, надаючи можливість розповсюджувати інформацію за допомогою мережі Інтернет.

Список використаних джерел:

  1. Шрейдер Ю.А. Информационные процессы и информационная среда / Ю.А. Шрейдер // Научно-техническая информация. – 1976. –№1.
  2. Кремень В.Г. Людина перед викликом цивілізації: творчість, людина, освіта // Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура / за ред. В.Г. Кременя. – К.: Педагогічна думка – 2008 – С. 9-48.
  3. Кремень В.Г. Освіта як найважливіша умова розвитку людського капіталу // Філософія педагогічної майстерності: Зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Редкол.: Н.Г.Нічкало та ін. – КиївВінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С. 6-13.
  4. Биков В.Ю. Інформаційне суспільство і освіта // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова), та ін. ; упоряд.: Н.Г. Ничкало, О.М. Боровік ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Богданова А.М., 2013. – С. 39-50.
  5. Биков В.Ю. Відкрита освіта – сучасний інструмент забезпечення рівного доступу до якісної ціложиттєвої освіти // Освіта дорослих в Україні [Електронний ресурс] / Зб. наук. праць Інтернет проекту. – К. – 2009. – Режим доступу http://www.ua-ed.narod.ru. – Заголовок з екрана.

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Альшевська Юлія Юріївна
Дата створення: 21.09.2019
Переглядів: 2210