HelpInformatik.COM

Інформаційні сервіси та хмарні технології в освітньому середовищі закладів освіти

Основними завданнями семінару  є:

  • формувати у класних керівників цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
  • проаналізувати використання електронних освітніх ресурсів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі;
  • сформувати у вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
  • розкрити значення використання хмарних технологій та освітніх сервісів у роботі класного керівника;
  • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
  • формувати у вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання та виховання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
  • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
  • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.
  • розробити методичні рекомендації щодо використання хмаро орієнтованого навчального середовища в системі загальної середньої освіти;

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Колесник Валерій Володимирович
Дата створення: 20.02.2019
Переглядів: 1851