HelpInformatik.COM

Робочий зошит з навчальної практики для студентів економічного відділення

У державних вимогах до змісту і рівня підготовки дипломованих молодших спеціалістів з вищою освітою підкреслюється тісний взаємозв’язок їх професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, що базуються на найновішій комп’ютерній техніці і програмному забезпеченні та забезпечують високий рівень інформаційних і аналітичних функцій.

Поряд з необхідністю значного поліпшення теоретичної підготовки студентів, особливе значення в технікумі набуває удосконалення рівня практичного навчання, що є органічною частиною навчального процесу і має за мету закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержаних в процесі навчання, прищеплення їм необхідних умінь і навичок практичної діяльності зі спеціальності.

Авторами робочого зошита представлені матеріали для проведення навчальної практики з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. В робочому зошиті  поурочно представлені практичні заняття з завданнями до роботи, методичними вказівками щодо виконання роботи, запитаннями для самоперевірки. Для повноти візуального сприйняття методичні вказівки ілюстровано вікнами програм, кнопками, піктограмами.

Робочий зошит відповідає навчальній програмі з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», що передбачені у Відокремленому підрозділі «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету».

Фактично він замінює використовувані раніше інструкційні карти для проведення навчальної практики з цієї дисципліни. Але його перевагою є те, що всі матеріали для виконання практичних занять зібрані в одній брошурі, яку має кожний студент, в той час, коли інструкційна карта тільки з якоїсь конкретної теми видається студенту як роздатковий матеріал під час проведення певного практичного заняття. Крім наведених нижче матеріалів, даний робочий зошит містись ще й вільне місце у кожній практичній роботі для запису студентами ходу роботи під час виконання завдань та висновку стосовно даної роботи після її виконання. Тобто він інтегрує і цілком замінює як  інструкційні картки так і зошити для практичних робіт.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 11-й
Автор: Шаповалова Вікторія Сергіївна
Дата створення: 13.09.2018
Переглядів: 1089