HelpInformatik.COM

Розробка і захист проекту в середовищі MS Power Point

Тема: Розробка і захист проекту в середовищі MS Power Point.

Тип заняття: узагальнення і систематизація знань.

Вид заняття: захист проекту

Мета:

освітня:

 • систематизувати і узагальнити матеріал після теми «Створення презентацій в середовищі Power Point»;
 • закріпити основні навики роботи в середовищі Power Point, роботи із текстом, графікою, анімацією;
 • показати значущість роботи із презентацією, можливість подальшого використання отриманих знань з вивченої теми, практичне застосування знань з інформатики;
 • створити умови для закріплення раніше вивчених можливостей програми| Power| Point|;
 • створити| умови| для вдосконалення| навиків| створення| презентації|, умінь| знаходити| необхідну| інформацію, умінь| складати| розповідь|, слухати| відповіді| інших;

розвиваюча|:

 • розвиток| логічного мислення, світогляду гуртківців;
 • розвиток навичок самостійної роботи і роботи в групах, вміння пошуку і обробки інформації;
 • створити умови для формування інформаційних і комунікативних| умінь| і навиків|, для підвищення| рівня| мотивації| вивчення| інформатика через ситуацію| успіху|,,,, , для розвитку| пізнавального| інтересу до теми, що| вивчається|, через самооцінку|, взємооцінку|, самоконтроль, взаємоконтроль|, взаємодопомогу|,, для усвідомлення| загальнонавчальних потреб;

виховна:

 • прищеплювати естетичні навички в оформленні презентації;
 • формування інтересу до предмету і міжпредметних зв'язків;
 • створити умови для розвитку культурного, ділового  міжособового| спілкування| через групову| роботові;
 • створити| умови| для формування| самостійності| в сприйнятті| відтворенні| і розумінні| суті| теми, що| вивчається|;
 • створити| умови| для формування| активності| в розумінні| питань|, що| вивчаються.

Методи навчання: словесно-наочний, метод проектів.

Вид: заняття-захист індивідуальних завдань.

Форми організації навчальної діяльності: фронтальна робота, робота в групах, індивідуальна робота на ПК, творча робота.

Педагогічна технологія: технологія проектів.

Засоби навчання: комп'ютери, програмне середовище Power Point, Інтернет, роздатковий матеріал, завдання за картками, інтерактивна презентація.

Обладнання: комп'ютери, дошка, проектор.

План заняття

 1. Організаційній момент (5 хв.).
 2. Фронтальне опитування з метою актуалізації опорних знань (10 хв.).
 3. Індивідуальна робота за картками (10 хв.).
 4. Узагальнення і систематизація| знань. Ввідний інструктаж по захисту проекту (20 хв.).
 5. Фізкультхвилинка (5 хв.).
 6. Захист проектів (35 хв.).|
 7. Рефлексія (5 хв.).
 8. Підведення підсумків| заняття (5 хв.).|

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Ковальчук Наталія Вікторівна
Дата створення: 05.03.2018
Переглядів: 989