HelpInformatik.COM

Формування інформаційної компетентності в учнів на уроках інформатики

Формування інформаційної компетентності в учнів

 на уроках інформатики

      Модернізація освіти України передбачає переорієнтацію на виховання людини, яка не тільки буде володіти знаннями, уміннями, навичками та способами діяльності, але й виконуватиме свої обов’язки на рівні світових вимог та стандартів.

      У сучасних вимогах розвитку суспільство ставить завдання перед системою загальної середньої освіти – сформувати компетентного громадянина, спроможного активно та відповідально діяти в природному життєвому середовищі.

Формування компетентної особистості учня в процесі вивчення інформатики здійснюється через систему урочних та позаурочних заходів, що дає змогу не лише озброїти дітей знаннями, а і навчити застосовувати їх у повсякденному житті. Навчально – виховний процес, побудований на основі компетентнісно орієнтованого підходу, об’єктивно відповідає і вимогам сьогодення і інтересам учасників освітнього процесу.

Розвивати компетентну особистість сучасний учитель починає ще з початкової ланки. Найважливіша компетентність початкової школи – вміння вчитися, вона програмує успіх у труді, допомагає у пізнавальній активності, дозволяє не загубитися в життєвих ситуаціях. Інформатика, як шкільний предмет, що з’явився порівняно недавно, з самого початку орієнтована на форми, методи роботи компетентнісного підходу. Інтерактивні форми навчання є невід’ємною частиною моєї роботи як вчителя інформатики. Індивідуальна робота кожного учня на ПК поєднується з груповою роботою під час вивчення нового матеріалу.

Важливим етапом навчання учнів середньої та старшої ланки є використання нестандартних форм проведення уроків, розв’язування ситуативних задач.

Одним з етапів підготовки учнів середньої та старшої школи до самостійності, практичної діяльності, я вважаю, роботу над створенням навчально – дослідних проектів, спрямованих на розв’язання певних завдань. Традиційними стали для нас фестивалі учнівських міні-проектів з інформатики, на яких учні діляться досвідом створення презентацій, публікацій та веб-сайтів, особливостями роботи з ресурсами Інтернету. Проведені заходи популяризують проектну технологію, як одну провідних технологій, що дозволяє успішно формувати основні групи компетенцій, підвищувати інтерес до інформатики.

Отже, за допомогою методу проектів я формую комунікативні навички учнів та їх культуру спілкування, уміння коротко і цікаво формулювати думки, проявляти толерантність та увагу до виступаючого, розвивати уміння використовувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

Однією з ключових копетентностей, які виділені МОН України, є інформаційна компетенція, яка в той же самий час для предмету інформатика є предметною компетенцією.

Поговоримо, щодо методик навчання інформаційних компетенцій у курсі інформатики в загальноосвітніх школах. На яких принципах вони базуються?

Принципи методики навчання інноваційних компетенцій:

1. Вивчення інформаційних технологій не має бути зведене до засвоєння конкретних нових засобів інформаційних і комунікаційних технологій.

2. Необхідною передумовою засвоєння інформаційних технологій є попереднє вивчення питань будови, видів, властивостей, форм подання інформації, способів її запису, алгоритмів її перетворення, що розглядаються в курсі інформатики.

3. При вивченні інформаційних технологій, з одного боку, повинні одержати розвиток і конкретизацію всі основні змістові лінії курсу інформатики (інформації, подання інформації, інформаційних процесів, алгоритмів, формалізації і моделювання, інформаційних технологій, телекомунікацій), з іншого боку, ці змістові лінії є науковою основою досліджуваних інформаційних технологій.

Компетентнісно орієнтований підхід до навчання має спиратися на сучасні інноваційні методи ведення уроків.

Що ж є найбільш ефективним каталізатором процесу навчання? Щоб відповісти на це запитання, давайте згадаємо, що тільки у вигляді гри навчають своє потомство тварини. А людям не гріх перейняти технології, напрацьовані природою в процесі еволюції за мільйони років. Адже ми — теж частина цієї природи. Я переконана, що гра — це найефективніша форма навчання.

Усім відома важливість психологічного настрою перед уроком. Коли вчитель, проводячи таку роботу, повідомляє про те, що зараз учнів очікує дуже серйозна, важка, тривала і відповідальна робота, то він майже напевно одержить ефект, зворотний очікуваному. Як це не сумно, але діти в переважній більшості своїй учитися зовсім не хочуть і не для цього вони ходять до школи. Для чого ж тоді вони ходять до школи і чого ж вони хочуть? Відповідаю: вони хочуть свята спілкування! Якщо сказати, що вони не хочуть працювати, то це твердження буде не зовсім коректним. Вони хочуть і будуть працювати там, де їм цікаво, де немає рутини, чи там, де свої дії вони не сприймають як працю. «...Як навчати і виховувати — по-старому, у суворій важкій праці, чи по-новому, потураючи бажанням і слабкостям дитини». Знайоме питання? Ні, ця цитата не з сучасної методичної літератури з інтерактивних технологій навчання. Це цитата з комедії Арістофана «Хмари», написана в 420 році до нашої ери». Ні в якому разі не принижуючи ролі традиційних форм і методів навчання, я, проте, стверджую, що поряд із традиційними методами обов'язково треба впроваджувати інноваційні методи, що можуть пробудити активну енергію учнів, спрямувавши її в корисне русло.

Помітний ефект дають ділові ігри, спрямовані на розв'язання профільних задач. Вони активізують як інструмент і технологію саморозвитку, так і творче мислення. Засвоєння і закріплення матеріалу відбувається в кілька разів швидше, якщо використовувати метод «навчання під час гри». Цей метод дозволяє об'єднати таке бажане для учнів відчуття свята спілкування з таким бажаним для учителя вибухом інтересу до досліджуваного матеріалу з боку учнів. Але для успіху справи потрібно дотриматися ще однієї умови. Очевидно, що головним призом у таких іграх є отримані компетентності учнів. Але учням потрібен стимул, тому вони повинні знати заздалегідь, який приз (оцінка за тему або плюс бал до тематичної оцінки) їх очікує у випадку перемоги. Тут теж слід дотримуватися почуття міри, однак не варто шкодувати оцінок. Умови й завдання до майбутнього змагання необхідно давати заздалегідь, щоб в учнів було достатньо часу на підготовку. Ці завдання обов'язково повинні містити в собі такі знання й уміння, що не вивчаються в шкільному курсі. У процесі підготовки до змагання учні, працюючи групами й індивідуально, змушені звертатися до додаткової літератури, довідників. Таким чином формується соціальна та культурна групи компетентностей.

Сучасне життя потребує від учня, що закінчив школу, практичного застосування знань, отриманих у школі. Тому таким актуальним є перехід від компетентності (просто знань) до компетенцій (знань і умінь застосовувати їх у житті). Швидкий темп зміни сучасних інформаційних технологій не дозволяє навчити фахівця раз і на все життя, тому сучасні фахівці в області інформаційних технологій змушені впродовж життя постійно займатися самоосвітою. Перед школою на сучасному етапі виникає найважливіша задача— формування інформаційної компетентності, тобто учитель взагалі, а вчитель інформатики особливо, зобов'язаний навчити школярів творчо працювати з інформацією — здобувати, аналізувати, творчо використовувати в практичній діяльності.

Ідея компетентісно-орієнтованого навчання і виховання як пріоритетного напрямку розвитку освіти України не є зовсім новою. Але, без сумніву, ця ідея залишається актуальною в наш час. І не лише актуальною, але і не до кінця розробленою, тому і не достатньо впроваджуваною педагогами. 

Труднощі і проблеми, які виникають у процесі моєї роботи:

  • евчасне постачання до нового навчального року підручників з інформатики дітям, які з 2014-2015н.р. навчаються за новим Державним стандартом.
  • Невідповідність підручників початкової школи навчальним планам.

З метою їх подолання пропоную учням користуватися електронними підручниками, освітніми сайтами.

У ході компетентнісно орієнтованого навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.

        Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук,  спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаного результату. 

Отже, в умовах глобалізації, що характеризується стрімким розвитком високих технологій потрібно постійне удосконалення способів і моделей передачі знань, пошук альтернативних видів навчання, забезпечення взаємозв’язку з практикою, розвитку творчих здібностей спеціалістів, розвитку їхніх загальних компетентностей. Вважаю за доцільне своїм власним прикладом спонукати дітей до активної життєвої позиції і бажання перемагати та приймати участь у найрізноманітніших заходах.

 

                                                                            Посередній  учитель  розповідає,

                                                                                  Хороший учитель пояснює,

                                                                                 Кращий учитель демонструє,

                                                                                 Великий учитель надихає

                                                                                                           Уіл`ям  Артур Уорд

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Зелена Яна Германівна
Дата створення: 04.03.2018
Переглядів: 4542