HelpInformatik.COM

Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках економіки

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

«Академія неперервної освіти»

 

Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках економіки.

 

Автор проекту:   Самойленко Сергій Сергійович

слухач курсів підвищення кваліфікації

вчителів інформатики, вчитель інформатики

Дівичківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

Переяслав-Хмельницького району

 

Біла Церква

2017

 

ПЛАН

 1. Використання ІКТ на уроках економіки як засіб підвищення ефективності уроку
 2. Використання технології презентації на уроках економіки
 3. Роль інформаційно – комунікаційних технологій в освіті

Висновок

Список використаної літератури

 

 

Вступ

 

Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти в Україні є застосування електронної освіти, як безперервного процесу, підготовки майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві.

У своїй практиці я використовую комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, що дозволяє підвищити рівень пізнавальної активності учнів, стимулює бажання працювати самостійно та й просто вчитися. Досвід роботи свідчить, що з -поміж багатьох причин, через які діти втрачають інтерес до знань, можна назвати одноманітність уроків, тому до побудови та проведення уроку, застосування різних прийомів, методів та форм викладання потрібно підходити творчо, а це в свою чергу забезпечить ефективний результат. Це новий підхід до процесу навчання.

Навчання за допомогою комп'ютера дає ширші можливості передачі інформації. Вчитель уже не є єдиним джерелом інформації, він може допомогти учню орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках.

Під час уроку з мультимедіа істотно змінюється роль вчителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів. Проведення уроку такого типу зовсім не означає, що вчитель позбавлений можливості маневрувати або імпровізувати. Адже комп'ютер це не заміна вчителя, і якби ми не використовували його на уроці, ніщо не замінить живої і цікавої розповіді викладача. Комп'ютер треба розглядати як одну зі складових уроку, як ще одну методичну одиницю.

В моїй педагогічній діяльності я намагаюся органічно включати мультимедійні презентації під час навчального процесу. Опанувавши програму складання презентації PowerPoint, є можливість стати режисером свого заняття. Проектуючи сценарій майбутнього мультимедійного уроку, потрібно спланувати послідовність своїх дій, форми , способи подачі інформації на великому екрані. За допомогою комп'ютерних технологій можна створювати перевірочні та тестові завдання, які використовуються на етапі організації оцінювань навчальних досягнень. За допомогою комп'ютера можна розв'язувати задачі, будувати графіки та діаграми. Крім розв'язання дидактичних задач на уроках економіки з використанням Інтернет-ресурсів, учні цілеспрямовано виходять за межі підручника у всесвітнє павутиння INTERNET- джерело додаткової сучасної інформації, цікавих спілкувань, засобу самостійного отримання знань,їх творчого використання.

Впровадження ІКТ в навчальний процес відкриває нові можливості, що дозволяють учням виконувати щось цікаве, самостійно виявляти себе, випробовувати свої знання, розвивати пізнавальний інтерес до предмету, який вивчається. Одним із сучасних методів, що має багатий творчий потенціал, є метод проектів.

Реалізація проектної діяльності розвиває в учнів пізнавальні навички, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, співпрацювати в групі, виконуючи різні ролі.

Комп'ютер - це знаряддя праці, ефективність якого залежить від уміння вчителя застосувати його для досягнення педагогічних цілей. Практичні можливості комп'ютера як засобу навчання економіки є величезними, і не використовувати їх, а тим більше зволікати з їх використанням буде великою помилкою.

 

 1. Використання ІКТ на уроках економіки як засіб підвищення ефективності уроку

 

Розглядаються основні проблеми та перспективи інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в сучасній економічній освіті. Охарактеризовано основні напрямки застосування ІКТ на уроках економіки. Приділено увагу інноваційній складовій ІКТ. Визначено роль комп’ютера як невідмінної складової сучасної економічної освіти.

Комп’ютерне навчання економіки дозволяє значно активізувати пізнавальну діяльність учнів. Нині цього важко досягти традиційними методами. Використовуючи комп’ютер, вчитель економіки має можливість постійно, а не спорадично контролювати рівень засвоєння знань і вміння їх використовувати для вирішення поставлених задач. Комп’ютер звільняє вчителя від дуже нудної і втомливої процедури контролю якості знань учнів шляхом перевірки великої кількості письмових робіт. В умовах розвитку сучасного суспільства предметно-інформаційне середовище активно розширюється. Обсяг інформації виходить далеко за межі підручників економіки, і пов'язано це не тільки з інтенсивним розвитком засобів масової інформації, інтернет – ресурсів, а й з можливостями подорожей по інших країнах ( у учнів з'явилася можливість порівняти нашу країну з іншими країнами )

У зв'язку з цим актуально і методично-обгрунтовано використовувати ІКТ на уроках економіки, тому що використання ІКТ формує такі вміння:

• передавати зміст тексту в стислому або розгорнутому вигляді відповідно з метою навчального завдання;

• проводити інформаційно-смисловий аналіз тексту;

• використовувати різні види читання ( ознайомлювальне, переглядові, пошукове);

• складати план, тези конспекту.

У мене склалися такі форми застосування ІКТ на уроках економіки:

– робота в Word: тексти документів, тести, контрольні роботи, дидактичний роздатковий матеріал;

– робота в Excel: практикуми – діаграми, таблиці ( комп'ютерне додаток- А.П.Кіреев . Економіка 10-11)

– використання медіа – ресурсів: електронні підручники В.С. Автономова , С.І. Іванова з економіки ( додатковий, допоміжний матеріал – тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали);

– робота в PowerPoint :

Мультимедійні презентації учнів – організація самостійної роботи; дозволяє розширювати і поглиблювати знання, проводити величезну дослідницьку роботу, проявляти творчий підхід до досліджуваної теми.

Мультимедійні презентації вчителів – найбільш важливу інформацію на слайді можна анімувати. Рух окремих частин слайда приверне увагу учня. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим, наочним, цікавим, мобільним.

При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:

– Критичне осмислення інформації.

– Виділення головного в інформаційному повідомленні.

– Систематизування та узагальнення матеріалу.

– Грамотне уявлення наявною інформацією.

– Використання Internet – ресурсів: додатковий матеріал( тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали);

Я використовую освітні ресурси Інтернету для пошуку новітніх статистичних даних, газетних і журнальних статей, телевізійних передач та ін.

 

Описание: 2015-10-24_203317ІShih

 

На уроках економіки можна організувати роботу з джерелами (наприклад, з постановами, поточними законами). Можна організувати роботу з сайтами освітніх матеріалів. Подібні уроки вимагають роздруківки великої кількості матеріалів. У випадку роботи в Internet ця необхідність відпадає, (матеріали можна закачати в комп'ютер ) при цьому учні введуть пошук інформації безпосередньо в самому документі, паралельно вивчаючи його структуру й особливості. У ході заняття вони працюють у групах, обробляють отриману інформацію, будують схеми, працюють в конспектах. Саме в ході такої роботи і йде формування інформаційної компетентності.

Застосування даних форм роботи дозволяє не тільки створити умови для економії часу, а й здійснювати роботу що до стимулювання та розвитку пізнавального інтересу учнів, формування у них навичок роботи з інформацією.

Все це допомагає вирішити наступні дидактичні завдання:

– Засвоїти базові знання з предмета;

– Систематизувати засвоєні знання;

– Сформувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом;

– Сформувати навички самоконтролю;

– Забезпечити зручне освітнє середовище і можливості самостійного вибору у пошуку та використанні джерел інформації.

В результаті, вищевикладеного, я використовую ІКТ на уроках :

 1. вивчення нового матеріалу – традиційний урок ( комбінований );
 2. закріплення знань – практикум, лабораторна робота, семінар;
 3. комплексного застосування знань – практикум, лабораторна робота;
 4. контролю – контрольна робота, залік.

На сучасному етапі розвитку суспільства, вивчення економіки вимагає застосування комп’ютерних технологій для кращого та ефективнішого розуміння предмету. Використання комп’ютерів на уроках економіки дає можливість активізувати діяльність кожного учня, створити передумови для переходу від пасивного сприйняття до активного мислення, розвивати творчі здібності.

Описание: 2015-10-24_203317ІShih1

Варто зазначити, що методика вивчення шкільних предметів, зокрема і економіки, з використанням інформаційних комп’ютерних технологій знаходиться на етапі становлення: технології використання комп'ютерів у навчальному процесі лише розробляються.

 1. Використання технології презентації на уроках економіки

 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. наголошує на необхідність забезпечення переходу до нової гуманістично – інноваційної філософії освіти. Зазначається що освіта XXI ст. – освіта для людини. Її мета – виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити опрацьовувати набуті знання для вміння для творчого розв’язання проблем підвищення життєвих компетенції учнів. Компетентність базується на знання, досвіди, цінностях набути завдяки навчанню, пов’язана із загальною здатністю людини оперувати у певній ситуації набутими знаннями та практичним досвідом і є показником успішності учнів.

Дуже часто ми стикаємося з проблемою зниження рівня пізнавальної активності учнів, небажання працювати самостійно та просто вчитися. Серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до знань можна назвати одноманітність уроків. Відсутності можливості повсякденного пошуку нової цінної інформації призводить до шаблонного виконання, а це руйнує та вбиває учнівський інтерес до навчання . Творчий підхід до побудови та проведення уроку, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність. Один із способів підвищення мотивації на уроках економіки є використанням мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

Урок з використання мультимедійних технологій стає цікавіше для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшується рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці. Із власного досвіду можна засвідчити, що використання комп’ютерних презентацій (особливо як їх створюють самі учні) сприяє підвищенню мотивації навчання, забезпечує науковість навчання, розвиває пізнавальні інтереси та здібності учнів; прискорює темпи вивчення і запам’ятовуванні навчального матеріалу; сприяє активізації самостійної роботи.

Мої спостереження доводять, що впровадження інформаційних технологій під час викладання курсу «Ділова активність» розширює світогляд, підвищує якість навчання, рівень спілкування і культури, розкриває творчі здібності учнів.

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа  продовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійними презентаціями істотно змінює роль викладача, який вступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів. Проведення такого уроку не означає, що викладач позбавлений можливості маневрувати або імпровізувати. Навіть молодий викладач зменшить кількість помилок у проведенні занять з мультимедійними презентаціями.

Наприклад, урок по темі «Ціна та ціноутворення в економіці», викладач може провести легке, цікаво і ефективно (показ презентації).

К. Ушинський писав «Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-небуть пяти неизвесним ему словом, и он будет долго и напрасно мучится над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребёнок усвоит их налету. Вы объясняете ребенку очень простую истину, и он вас не понимает; вы обьясняете тому же ребёнку сложную картину, и он вас понимает быстро… Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова.., начните показывать картинку, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…» 

Як відомо, за допомогою органів слуху людина сприймає тільки 15% інформації, за допомогою органів зору – 25%, про те за умов  комплексного сприйняття інформації за допомогою органів зору та слуху, кількість інформації, яку сприймає людина, збільшується до 65%. Звісно ж досягти цього на уроці можна зо допомогою традиційних засобів навчання – плакатів, таблиць, схем, записів на дошці, але  можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відео матеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі презентації, діаграми …

За допомогою конструктора уроків з основи економіки можна створити цікавий урок-презентацію,  транслювати через комп’ютерну мережу  готовий урок за допомогою панелі управління викладача. Ефективніший урок  тоді, коли викладач коментує показ презентації на мультимедійній дошці.

В умовах обов’язкового зовнішнього тестування можна тренувати учнів швидко відповідати на тести. Конструктор уроку дозволяє проводити тестування за власним сценарієм, змінювати запитання, додавати нові, ран жувати їх за рівнями складності. Комп’ютерні презентації уроків дають змогу учневі повторити матеріал перед тестуванням.

Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням ,а й за допомогою самоосвіти учня.

Зрозуміло, що підготовити кожний урок з використання мультимедіа важко, аргументами для проведення такого уроку можуть бути: дефіцит джерел навчального матеріалу, можливість демонстрування  у мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів (картин, діаграм, відео матеріалів тощо).

Підготовка мультимедійного уроку потребує ретельнішої підготовки, ніж традиційний урок. Готуючи такий урок, необхідно ретельно спланувати послідовність своїх дій, форми та способи інформації на великий екран. При цьому, слід продумати як керувати навчальним процесом, яким чином буде забезпечено спілкування на уроці як організовуватиметься постійний зворотній зв'язок з учнями.

На такому уроці викладач-основне джерело  інформації, а презентація-допоміжний канал отримання інформації . Готуючи кожний урок, треба чітко уявляти, яку навчальну мету він переслідує, які знання надасть учням.

Існують певні умови демонстрації презентацій:

 1. Проектувати слайди на великий екран. Учні стежать за показом із своїх місць.
 2. Учні під час уроку працюють на своїх комп’ютерах із презентацією. Викладач при цьому безпосередньо керує показом.
 3. Учні самостійно знайомляться з презентацією без коментарів викладача

Існують різні типи презентації. Презентація – це послідовність слайдів, на яких можуть бути текстові і візуальні матеріали (малюнки, фотографії, діаграми, відеоролики) крім того показ слайдів можна супроводжувати звуковими ефектами (музикою, мовою тощо). Наприклад, офіційна презентація (показ презентації «З досвіду роботи»). Тут чіткий, врівноважений дизайн витриманість, єдиний шаблон оформлення для всіх слайдів. Головне завдання такої презентації – привернути увагу аудиторії до себе, художній слайд коментується. Обов’язково підбиття підсумків наприкінці презентації. Слайд домонструється на екран не менш ніж 10-15 сек. Якщо слайд з’явиться на 5 сек., аудиторія не має можливості його розглянути.

Презентація «Плакати»

Це такий вид презентації який замінює собою найпростіші засоби технічного супроводу. Комп’ютер використовують як звичайний слайд - проектор. На слайдах – тільки ілюстрації з мінімум підписів. Вся робота з роз’ясненням змісту покладається на доповідача. Наприклад, учні можуть таким чином презентувати свої проекти, плакати, бізнес-плани.

Презентація – матеріали  самостійної роботи.

Матеріал повинний бути викладений вичерпно, докладно, тому що в учнів не має можливості перепитати доповідача. Наприклад, презентація з теми « Кредитування підприємства» - створена для самоосвіти учнів, а також для закріплення знань. Презентація – інформаційний ролик. Він повинен крутитися самостійно і не залежно від автора, при чому автоматично повертатися на початок. Завдання таких презентацій - привернути увагу, наприклад виставки – звіти, конференції тощо. Кожний викладач використовує і створює презентації на власний розсуд. Можна створити ціну відео тексту, де записувати необхідно відео матеріали на диску в цьому викладачу можуть допомагати учні. Необхідно зацікавлювати учнів творчими проектами з найцікавіших тем основ економіки:

 • Як незбанкрутіти.
 • Для чого потрібні гроші.
 • Я клієнт банку.

Сучасний вчитель приходить на урок не з кіпою конспектів, а  з диском, флеш – накопичувачем на яких міститься і поурочні плани, і проблемні творчі завдання, тести та інші.

Із власного досвіду можу зробити висновок: використання комп’ютерних та мультимедійних засобів сприяє високий мотивацій учнів до вивчення основ економіки та підвищенню рівня їх навчальних досягнень, формуванню готовності до подальших практичних дій. Протягом двох років наше училище має досвід розробки презентації у курсі основ економіки та ділової активності. Шляхом  проектної  технології навчання, з використання комп’ютерної програми Power Point учні готують проекти, дипломні роботи, доповіді за затвердженою темою, демонструючи при цьому уміння послідовного викладу матеріалу і творчого використання програмних можливостей творця презентації. Учні , захищають свої проекти, демонструють уміння видання методичного посібника з теми. Проектний метод навчання мотивує учнів до успішного застосування предмету та допомагає удосконалити навики та вміння працювати на комп’ютері.

Карта реалізації проекту.

 

Етапи

Діяльність учнів

Мотиваційний

Визначення ключових та тематичних питань проекту, актуальність проблем

Установчий

Визначення плану роботи, формування робочих груп, розподіл обов’язків, основних джерел інформації

Змістовно пошуковий

Пошук і відбір необхідної інформації, робота з джерелами інформації

Узагальнюючий

Розробка презентацій

Рефлексивний

Оцінка власних досягнень, взаємо оцінка виконаних робіт, висновки, враження.

 

Для реалізації рефлексивного етапу необхідно розробити критерії оцінювання проектування проектної діяльності:

 • Зміст-наявність точних даних, що повністю розкривають тему, логічності викладання та структурність матеріалів, чітка аналітична робота.
 • Грамотність-відсутність помилок, точність формулювання, лаконічність висновків.
 • Оформлення - привабливість, наочність відповідає темі доповіді, правильність оформлення джерел інформації.
 • Презентація – стиль мовлення відповідає поданому матеріалу, увага аудиторії.
 • Творчість – нестандартний підхід при створенні презентації

Процес навчання, за допомогою методу, спрямовується на різнорівневі зміни розумової діяльності.

Учням можна запропонувати такі проекти:

1. Тема: «Усе починається з потреб». – проект «Куди піти працювати?»

2. Тема: «Взаємодія попиту і пропозиції» - проект «Чи знаєте ви ринкові ціни»?

3. Тема: «Яку організаційну – правову форму підприємства обрати.» - проект «Організовуємо свій бізнес»,

4. Тема: «Як досягти найбільшого прибутку» - проект «Фірма «Оригамі».

5. Тема: «Де держава бере гроші і як їх розподіляє?» - проект «Аналізуємо бюджет України»

Таким чином, розробка комп’ютерних уроків є нагальною умовою для оновлення дидактично-методичний засад діяльності вчителя. Усі дидактичні частини уроку можуть бути комп’ютеризовані. Вид комп’ютерного уроку залежить від загальної дидактичної структури уроку, варіанта використання засобів ІКТ. При цьому враховується зміст досліджуваного матеріалу, основна педагогічна технологія, психологічні, соціометричні характеристики учнів.

Відбувається накопичення досвіду використання конкретних методик та їх фрагментів. Основна методична робота полягає в аналізі та узагальненні досвіду, у створенні методики використання інформаційних технологій на уроках економіки.

 

 1. Роль інформаційно – комунікаційних технологій в освіті

 

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

 

Висновок

 

Я завжди задаю собі питання: «Як  зробити урок цікавим і захоплюючим, як перетворити його на годину естетичної насолоди, хвилюючу мандрівку з учнями в незвідані світи, в таємниці людського серця? Як розширити прагнення учнів до знань?».

І , можливо, на деякі питання я можу дати відповіді. Я прийшла до висновку : впровадження  в практику роботи ІКТ , дає мені змогу зацікавити учнів  самостійним пошуком різних джерел інформації , розвивати їх творчі здібності, критичне мислення,   вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Саме тому, на мою думку, наочне подання інформації має велике значення під час усіх етапів уроку.

Використання ІКТ дає мені  можливість формувати мислення учня та розвивати учня – аналітика.

Використання навчальних програм є сучасним ефективним методом навчання, якщо не нехтувати традиційними методиками.

       Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?    

Це потрібно для того щоб з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.  Необхідно:                                                                                                                              - навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати,

-перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації.

- організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

 Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.                                                Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Такого партнера  їй  часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

В даний час в сучасній школі ми спостерігаємо, що традиційні форми і методи навчання не задовольняють цілям, поставленим перед освітою. І як наслідок цього, в середній школі активно йде розробка різних варіантів змісту освіти, з'являються нові педагогічні технології, у тому числі й інформаційні. Застосування інформаційних технологій дозволяє реалізувати диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання.

Інтерактивні навчальні програми, засновані на гіпертекстовій структурі і мультимедіа, дають можливість організувати одночасне навчання школярів, що володіють різними здібностями і можливостями, створити адаптивну систему навчання (Адаптивна система навчання – це комплексна система управління навчанням, яка гарантує адаптацію до індивідуальних особливостей учня.)

Адаптивна система навчання з використанням інформаційних технологій має ряд переваг:

• вона дозволяє зменшити непродуктивні витрати живої праці вчителя;

• дає учням широкі можливості вільного вибору власної траєкторії навчання;

• передбачає диференційний підхід до учнів; • підвищує оперативність і об'єктивність контролю та оцінки результатів навчання;

• гарантує безперервний зв'язок у відносинах "учитель - учень";

• сприяє індивідуалізації навчальної діяльності (диференціація темпу навчання, труднощі навчальних завдань і т.п.);

• підвищує мотивацію навчання;

 • розвиває в учнів продуктивні, творчі функції мислення, інтелектуальні здібності, формує операційний стиль мислення.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

 

Список використаної літератури

 

 1. Гевал П.А. загальні принципи комп’ютера на уроках різних типів // комп’ютер у школі та сім’ї. -2000 - №3 //.
 2. Сущик Л. Використання комп’ютерних та мультимедійних засобів на уроках географії. Ж-л «Географія та основи економіки в школі», №9, 2008
 3. Худобець О. Використання технології презентації в практичній роботі шкільного вчителя. Ж-л «Історія в школах України». 2005-№25
 4. Чабанна Н. Полященко І. Мультимедіа на уроці. Ж-л. Завуч, вересень №27, 2008 р.
 5. Александров В., Бицюра Ю., Радіонова І., Недбаєва С. Здійснення навчального процесу з використанням інтегрованого електронного комплексу «Економіка. -10 клас».

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Самойленко Сергій Сергійович
Дата створення: 29.01.2018
Переглядів: 3257