HelpInformatik.COM

Базові алгоритмічні структури 7 клас

Анотація

 

Алгоритмізація як розділ інформатики, який вивчає процеси створення алгоритмів, традиційно відноситься до теоретичної інформатики внаслідок свого фундаментального характеру.

Розділ "Базові алгоритмічні структури" шкільного курсу інформатики має неабияке методологічне значення. Він розкриває важливість алгоритмів, їх роль у функціональному зв'язку понять "інформація-алгоритм-комп'ютер", що визначають процес автоматичного опрацювання інформації. На прикладах демонструється можливість формального виконання алгоритму, елементарність дій, що задаються на виконання виконавцеві за кожною вказівкою алгоритму. Тим самим підкреслюється можливість передавання виконання формально описаного алгоритму виконавцеві-машині, тобто можливість автоматизації діяльності людини на основі алгоритмів. Враховуючи вище наведене, обрана тема є актуальною повсякчас.

Варто також звернути увагу і на міжпредметні зв'язки - алгоритм можна трактувати як повідомлення про те, як слід розв'язувати задачу, подану у вигляді формально описаного впорядкованого набору вказівок, про те, які і в якому порядку слід виконувати операції для того, щоб розв'язати задачу. Володіння поняттям алгоритму та одним із найважливіших компонентів інформаційної культури.

Презентація створена графічним редактором Microsoft Power Point. Перегляд слайдів у форматі F5, вихід Esc.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 7-й
Автор: Шевцова Ірина Володимирівна
Дата створення: 18.10.2017
Переглядів: 2487