HelpInformatik.COM

Вказівки та функції опрацювання рядкових величин та їх опис мовою програмування Pascal.

Тема: Вказівки та функції опрацювання рядкових величин та їх опис мовою програмування Pascal.

Мета: сформувати уявлення про рядкові величини, вияснити які операції і функції можна виконувати над рядковими величинами, формувати вміння і навички використовувати ці операції та функції при складанні програм;

розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру.

 

Тип уроку: комбінований.

Х і д    у р о к у

І. Організація класу.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1 учень біля дошки розв’язує домашню задачу.

2 учень, 3 учень, 4 учень за комп’ютером проходять тести по теоретичних питаннях.

 

Фронтальне опитування по питаннях:

  1. Дати означення символьної величини. Приклад
  2. Як в мові Pascal описуються символьні величини?
  3. Як порівняти дві символьні величини?
  4. Яка дія функції ord(S)?
  5. Яка дія функції chr(N)?
  6. Яка дія функції pred(S)?
  7. Яка дія функції succ(S)?
  8. Яка дія функції upcase (S)?

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Усні вправи:

1. Порівняйте

2. Яку дію виконує функція:

3. Вказати результат

‘3’       ‘1’

‘А’      ‘К’

‘с’        ‘D’

‘Z’       ‘z’

Pred (‘d’)

Succ (‘d’)

Ord (‘B’)

Chr (‘B’)

Ord (Chr (‘B’))

Chr (Ord (67))

Ord (Chr (‘+’))

Pred (Succ (‘C’))

 

ІV. Пояснення нового матеріалу

Рядкова величина – це послідовність символів, взятих в лапки. Для опису рядкових величин використовують службове слово STRING, після якого в квадратних дужках записується значення довжини рядка для даної величини.

Наприклад:

Var      R1:string[10];

            R2:string;

Цей запис означає, що для змінної R1 відводиться 10 байт пам’яті і в цю величину можна занести максимум 10 символів. На величину R2 відводиться 255 байт (максимально допустиме значення рядкової величини).

Отже, рядкова величина може містити максимум 255 символів, а мінімум – 0 символів. Такий нульовий рядок позначається так – ‘’.

Над рядковими величинами можна виконувати такі операції:

Над рядковими величинами можна виконувати такі функції:

 

V. Узагальнення і систематизація набутих знань.

Сьогодні комп’ютери застосовують для розв’язання не лише задач з числами, а й задач опрацювання інформації, заданої у текстовому вигляді. Розглянемо декілька прикладів класичних задач обробки рядкових величин.

Задача 1

Дано речення ‘Ольхович Василь Олексійович’. Вивести кожне слово на екран з нового рядка.

Задача 2

Дано слово ‘снігурочка’. Утворити і вивести на екран 8 нових слів.

Задача 3

Дано чотири рядкові величини V1=’привіт_’, V2=’сестричко_’, V3=’Олю_’, V4=’!’. Вивести на екран 3 можливих привітань, використовуючи величини V1, V2, V3, V4.

 

VІ. Домашнє завдання.

  1. Вивчити конспект.
  2. Скласти програми до наступних задач:

 

VІІ. Практична робота.

VІІІ. Підсумки уроку. Висновки.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 11-й
Автор: Воробей Оксана Борисівна
Дата створення: 21.04.2017
Переглядів: 1818