HelpInformatik.COM

Програма тренінгу «Формування життєвої компетентності старшокласників»

 

ПРОГРАМА

Тренінгу

 «ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ»

Мета :

 -       соціальне навчання, протистояння негативним впливам середовища;

 -       психологічна підготовка підлітків  школи-інтернату до самостійного життя;

-        оволодіння життєвими компетенціями, соціальними ролями та критичним мисленням.

 

Завдання :

-        розвиток комунікативних навичок та міжособистісних взаємовідносин;

-       удосконалення здібностей, пов'язаних з ефективним спілкуванням;

-       формування компетентності у підлітків  школи-інтернату;

-       вчити використовувати свій потенціал  для самореалізації у професійному і особистісному плані.

 

Актуальність теми    Проблема формування життєвої компетентності особистості старшокласників в наш час є однією з основних в процесі виховання підростаючого покоління. Життєва компетентність - це знання, вміння, навички, життєвий досвід, необхідний для вирішення особистих, соціальних завдань, продуктивного звершення життя.

     Процес формування життєвої компетентності особистості старшокласників проходить під впливом середовища з цілісністю природних і соціальних умов. Саме на основі взаємодії "особистість-середовище" ми розглядаємо формування життєвої компетентності особистості старшокласників.

            Основними особливостями середовища, в якій буде ефективним цей процес, виступають: сформованість соціально-культурних традицій, атмосфера соціально-культурної розкутості, довіру, наявність сприятливих організаційно-методичних і соціально-психологічних умов для реалізації творчого потенціалу особистості, насиченість і різноманітність культури, координація діяльності різних культурних інститутів.

             Постає необхідність у життєвій компетентності особистості, її здатності успішно розв'язувати власні життєві проблеми, брати продуктивну участь у розв'язанні суспільних проблем. Розвиток життєвої компетентності особистості виступає умовою як її успіш­ної, гармонійної життєдіяльності, так і конструктивного перетво­рення і гармонійного розвитку суспільства.

              

ТЕМА «СПІЛКУВАТИСЯ – ЦЕ ЗДОРОВО!»

 

І .  Знайомство з темою, мета зустрічі.

         Мета: встановити основні правила для роботи групи на період занять.

Назва тренінгу, цілі та завдання.

         Прийняття правил роботи групи  для дотримання дисципліни й порядку, методом мозкового штурму.

2.   Вправа «Привітання».

         Мета: створення позитивної, доброзичливої, комфортної та відвертої атмосфери.

         1.  Запропонувати пограти у руханку:

- вишукуватись за кольором волосся (від світлих до темних);

- за кольором очей;

- за числами народження.

         2. З'ясувати з яким настроєм прийшли учасники тренінгу. Вони наклеюють на відповідну картинку свій настрій.

Обладнання: папір, фломастери, ручки, скотч.

3.  Вправа «Знайомство».

           Мета: сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини, продовжити знайомство учасників один з одним.

           Кожному учаснику дається аркуш паперу у формі (…). Форму створюють за допомогою тільки рук, без ножиців учасники розподіляються на пари, під час спілкування один з одним з’ясовують інтереси, захоплення, мрію та цікаву інформацію про співрозмовника.

      Представляють один одного.Результати вправи розміщуються на стенді.

      Обладнання: маркери, папір, скотч.

4.  Інформаційне повідомлення, проблема. «Я в майбутньому».

         Мета: з’ясувати коло інтересів присутніх, професійну направленість.

         Обирається ряд професій (фіксуються на фліп-чарті), визначається їх особливість, якими необхідно володіти навичками та мати знання, щоб бути добрим спеціалістом.

5.   Робота в підгрупах « Професія … сама необхідна. »

         Мета: ознайомлення з різноманітністю професій, формування комунікативних навичок, вчитися взаємодіяти в групі.

         Вся група розділяється на 4 підгрупи. Завданням кожної є презентація професії. Захист своєї спеціальності.

         Обладнання: фліп- чарт, ватман , маркери.

6.   Вправа «М’ячик».

Мета: продовжити знайомство групи, закріплення імен учасників тренінгу.

Психолог-тренер називає своє ім'я й особливість характеру, яка починається з той же літери, що й ім’я. Кидає м’ячик будь-якому учасникові, той також називає своє ім'я та особливість характеру й кидає м’ячик наступному учасникові, і так, поки м’ячик не пройде приблизно один-два кола. Потім умови гри змінюються: учасник називає ім'я будь-якого іншого учасника й після цього кидає йому м’ячик, той у такий же спосіб передає м’ячик наступному гравцеві й так далі, поки всі не запам'ятають імена та якості один одного.

Обладнання: м'яч.

7.   Вправа «Права дитини».

         Мета: інформувати дітей про права, закони суспільства, навчити їх знаходити допомогу, коли це необхідно.

Розділити клас на 4 групи. Перша група заповнює аркуш «Права, які я маю й хочу зберегти». Друга група – «Права, яких у мене нема, але хочу мати». Третя група – «Якби я був батьком, то дав моїм дітям право на...» Четверта група – «Якби мої права були порушені, я б зробив...».

         Групи звітуються, доповнюють.

8.  Вправа «Як я себе почуваю? Мій настрій.»

Мета: дати можливість у вільній  формі висловитися із приводу проведеного заняття, настрій, побажання.

ТЕМА «ПОБУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЕ»

 

1.  Вправа «Намалюй своє ім'я ».

Мета : настроїти учасників на робочий день, з'ясувати з яким настроєм прийшли, створення позитивного настрою в групі.

Групі роздають по одному аркушу паперу, необхідно намалювати своє ім'я, та настрій (малюнок за бажанням). Проговорити, розмістити уздовж стіни.

Обладнання: папір формату А 4, маркери.

 

2.  Динамічна руханка «Що в нас спільного

         Мета: активізувати учасників, формувати дружній колектив, створення позитивнго настрою.

         Стільці розташовані по колу на 1 менше ніж гравців, учасник без стільця повинен назвати загальну ознаку присутніх, для того, щоб останні помінялися місцями. Хто не встиг зайняти вільний стілець, придумує наступну ознаку.

-         хто народився влітку;

-         хто має зелений колір очей;

-         у кого на одязі є ґудзики;

-         всі хлопці тощо.

Головне, щоб ознака була притаманна і учаснику, який знаходиться в колі.

3.  Вправа « Візьміть мене на роботу».

         Мета: формування впевненості у власних можливостях, позитивної самооцінки, розвиток навичок спілкування.

         Інструкція: « Саме Вас повинні взяти на роботу…»

         Група працює в парах. Один виконує роль роботодавця, інший спеціаліста, який влаштовується на роботу. Потім ролями міняються.

         Аналіз вправи.

4.  Вправа «Скриня із проблемами».

         Мета: навчити розповідати про свої проблеми, розвивати чуйність і готовність допомагати іншим, почуття емпатії, взаємодопомоги. Ознайомлення з світом професій.

Пояснити групі, що підлітки і дорослі можуть мати труднощі в житті, і вони потребують допомоги. Нехай учасники приведуть приклади: залякування, проблеми з алкоголем, наркотиками. Довідайтесь, хто надасть їм допомогу в тім або іншому випадку.

Учасники діляться на 4 групи, де пишуться листи, у яких розповідається про свою або вигадану проблему. Коли всі групи напишуть листи, їх треба зібрати й покласти в спеціальну скриню. Потім представник з кожної групи вибирає одну з 4 «проблем». Далі діти грають в «редактора журналу», їм необхідно вирішити обрану проблему. Відповіді повинні бути корисними та конструктивними, і не можна забувати головне правило – не критикувати! У деяких випадках учасники можуть дати тільки співчутливу відповідь, тому що не завжди здатні дати конструктивну.

Учасники повинні розуміти, що якщо в них виникли які-небудь проблеми, то їх можна вирішити, не прибігаючи до шкідливих звичок.

5.  Вправа «Знайди пару».

         Мета: навчитися передавати інформацію невербальним шляхом, розвивати пізнавальні здібності.

Кожному учаснику до спини прикріплюється картинка з відомою людиною або твариною. Участники ходять по кімнаті і уважно розглядають картинки на спинах один у одного. Задача полягає в тому, щоб невербальним шляхом знайти учасника з однаковою картинкою (пару). Наприкінці заняття обговорюється, чи були труднощі в передачі інформації.

Обладнання: картинки, булавки.

Мозковий штурм « Що таке здоров’я? »

         Мета: ввести учасників тренінгу в тему, активізувати їхнє особисте розуміння того, що таке здоров’я, подати визначення здоров’я.

6.  Вправа „Симпозіум”.

         Мета: формування відношення до здорового образу життя та визначення негативних факторів, які ведуть до погіршення здоров’я.

        Учасники діляться на три групи і їм пропонується намалювати „»модель здорової людини». Групи малюють фактори ризику, погіршуючи здоров’я та презентують свої роботи.

Обладнання: дошка, ватман, маркер.

Які фактори впливають на здоров’я людини.

7.   Вправа «Побажання та малюнок».

         Мета: закріпити позитивну емоційну атмосферу у групі.

Учасникам роздаються листки А-4 , які вони підписують та малюють квітку, де члени групи пишуть свої побажання та малюють малюнок.

 

Література

 

1. Життєва компетентність особистості: науково-методичний посібник/ За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен — К.: Богдана, 2003. — 520 с. 2.   Пустовіт П. А. Життєва компетентність // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. - Є. 285.

3. Сохань Л., Єрмаков І. Життєва компетентність у технології життє- здійснення / Л. Сохань, І. Єрмаков // Кроки до компетентності та інтегра­ ції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голо­ ва), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та ін. - К. : Контекст, 2000. - Є. 83. 4

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ Резервне посилання

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Гольцева Тетяна Іванівна
Дата створення: 12.03.2017
Переглядів: 831