HelpInformatik.COM

Основні поняття мультимедіа. Об’єкти мультимедіа

Тема: Основні поняття мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа

Мета:

 • ознайомити учнів з поняттям мультимедіа, об’єкти мультимедіа (текст, зображення, аудіо та відео); з галузями використання мультимедіа; сформувати вміння копіювати об’єкти мультимедіа на комп’ютер;
 • розвивати інтерес до предмета, мислення, пам’ять;
 • виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: мультимедійні пристрої (мобільний телефон, проектор), комп’ютери, підручники, презентація виконана у он-лайн програмі Prezi (посилання на презентацію: https://prezi.com/cdgohwigo12a/present/?auth_key=sow3e9v&follow=rrlp3abcdqr_

Хід уроку

І. Організаційний етап

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі.

Слайд №2

ІІ. Відтворення і коригування опорних знань

Мотивація навчальної діяльності

Експрес-повторення

— Які пристрої для роботи з даними ви знаєте?

— Які пристрої можуть зберігати і відтворювати для користувача зображення, музику, аудіокнижки, відеофільми?

— Які існують форми подання інформації? (Графічна, текстова, звукова, відео, анімація...)

— Чи можна поєднати різні види інформації? Як ви вважаєте, яким чином це можна зробити? (Відповіді учнів.)

— Який спосіб подання інформації називають комбінованим?

Слайд №3

ІІІ. Вступна бесіда за темою «мультимедіа»

— Як ви вже дізналися, сьогодні ми починаємо вивчати тему «Мультимедіа», яка розрахована на чотири уроки.

Під час вивчення цієї теми ви маєте виконати дві практичні роботи, наприкінці вивчення теми проведемо підсумковий урок.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування — використовуються можливості проектора

З вивченого у 5 класі ви вже знаєте, що інформацію можна по­давати в різні способи: текстовим, числовим, графічним, звуковим, відео, умовними сигналами, спеціальними символами та комбіно­ваним способом — шляхом поєднання кількох різних способів. Наприклад:

 • параграф підручника з відповідними ілюстраціями;
 • навчальний відеофільм;
 • презентація до уроку тощо.

Слайд №4

Інформацію, подану комбінованим способом, ще називають мультимедійною.

Мультимедіа (лат. multum — багато, medium — середовище) — це поєднання різних способів подання інформації.

Отже, під мультимедіа розуміють поєднання мультимедійних об’єктів: тексту, графіки, звуку, відео, анімації та інших ефектів в одному файлі.

Слід зважати на те, що доволі часто до мультимедіа об’єктів за­раховують тільки аудіо- та відеооб’єкти.

Галузі використання мультимедіа:

Слайд №5

Мультимедіа використовується в різних галузях людської ді­яльності. Ви вже знаєте, що мультимедіа активно використову­ється в комп’ютерних програмах, призначених для навчання. Ці програми ще називають електронними підручниками або посібни­ками. Вони містять, крім текстових даних, ще відео- та аудіома- теріали, фотографії, схеми, графіки, анімацію, просторові моделі реальних чи уявних об’єктів тощо.

Слайд №6

Слайд №7

Мультимедійні об’єкти використовують у науці та у виробни­цтві переважно для створення моделей процесів та явищ, а також під час проектування майбутніх виробів: автомобілів, ракет, літа­ків тощо.

У рекламі, довідкових системах мультимедіа використовують для покращення сприйняття відомостей про товари, послуги, засо­би і шляхи подорожей тощо.

 Слайд №8

У медицині лікарі навчаються робити операції, робити перев’яз­ки, дивлячись на відеозаписи операції або використовуючи моделі- тренажери, що імітують тіло людини.

Якщо запитати «Де можна використати можливості мультиме­діа?», то відповіддю буде «Всюди».

Слайд №9

Пристрої введення, виведення та збереження об'єктів мультимедіа

Як ви вже знаєте з 5-го класу, усі пристрої комп’ютера можна поділити на такі групи: пристрої введення даних, пристрої опра­цювання даних, пристрої збереження та виведення даних.

Слайд №10

Для введення об’єктів мультимедіа в комп’ютер використо­вують:

 • відео- та веб-камери;
 • музичні синтезатори;
 • смартфони і мобільні телефони;
 • диктофони тощо.

Для виведення об’єктів мультимедіа використовують:

 • аудіо- та відеоплеєри;
 • мультимедійні проектори;
 • мультимедійні дошки;
 • звукові колонки.

Зберігання об'єктів мультимедіа здійснюється у файлах на носіях даних, види яких були розглянуті в п’ятому класі. Окремі пристрої для роботи з мультимедійними даними (фотоапарати, відеокамери, відео- і аудіоплеєри та інші) мають власні носії даних. Як прави­ло, це флеш- карти. Також використовують носії даних зменшених розмірів — жорсткі магнітні диски, оптичні диски, касети.

Копіювання об'єктів мультимедіа

Об’єкти мультимедіа зберігаються у файлах. Операції з копі­ювання цих файлів здійснюються так само, як і будь-яких інших файлів. Однак для того, щоб виконати ці операції, спочатку слід під’єднати пристрій до комп’ютера. Можливі кілька способів тако­го під’єднання.

Слайд №11

Як правило, мультимедійні пристрої під’єднують з викорис­танням USB-кабелю. USB-роз’єм під’єднується до комп’ютера, а ін­ший — до відповідного гнізда мультимедійного пристрою.

Слайд №12

Сучасні операційні системи, як правило, самостійно визначають тип під’єднаного пристрою та встановлюють програму, яка забез­печує коректну його роботу. Якщо операційній системі не вдалося встановити тип пристрою або не знайдено необхідної програми, то користувачеві потрібно буде встановити програмне забезпечення.

Іншим способом копіювання даних з пристрою мультимедіа на комп’ютер є використання флеш-карт. Для копіювання потрібно:

Вимкнути пристрій мультимедіа.

Витягти флеш-карту з пристрою мультимедіа.

Вставити флеш-карту в картрідер (зчитувач флеш-карт).

Операції з файлами можна виконувати, як звичайно.

Слайд №13

Майже всі сучасні ноутбуки мають вбудований картрідер. Копіювати файли можна не тільки з мультимедійного прист­рою, а й навпаки — на мультимедійний пристрій, наприклад, аудіо- та відеофайли на відповідні програвачі або мобільні телефони.

V. Усвідомлення набутих знань

Слайд №14

VІ. Вправи для очей

Слайд №14

VII. Формування вмінь та навичок

Практичне завдання

Скопіюємо дані з мультимедійного носія під керівництвом вчителя.

Слайд №15

VIІІ. Узагальнення і систематизація набутих знань

Проходження учнями онлайн-тестування за посиланням:

https://www.infotest.org.ua

Слайд №17

ІХ. Домашнє завдання

Завдання за підручником

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
 2. Додаткове завдання

Навести приклади, як використовуються об’єкти мультимедіа у вашому житті. Підготувати кілька запитань з теми для участі у взаємоопитуванні.

Слайд №18

Х. Підсумки уроку.

 • Чи задоволені ви своєю роботою?
 • З яким настроєм ви працювали на уроці?
 • Що вам запам’яталось на уроці?
 • Чи було вам комфортно на уроці?
 • Де вам стануть у пригоді здобуті знання?

XI. Оцінювання роботи учнів.

Слайд №19

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
За матеріалами / Джерело: super.urok-ua.com/konspekt-uroku-dlya-6-go-klasu-osnovni-ponyattya-multimedia/
Клас: 6-й
Автор: Буклей Світлана Іванівна
Дата створення: 31.01.2017
Переглядів: 14179