HelpInformatik.COM

Портфоліо учителя Інформатики

Cучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання

підготовки випускників, здатних:

•гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань;
•самостійно критично мислити;
•грамотно працювати з інформацією;
•бути комунікабельними;
•самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту,

культурного рівня.

Для цього необхідні:

Øзалучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня,
Øзастосування на практиці отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані.
Ø це можливість працювати разом, у співробітництві при розв'язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння,
Ø можливість вільного доступу до необхідної інформації з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження. 
Ø

Реалізація даної мети вимагає сучасних  засобів навчання , різноманітних методичних та педагогічних систем та рішень. 

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Кокаєв Едуард Асланович
Дата створення: 12.12.2016
Переглядів: 4568