HelpInformatik.COM

Урок 08 - Практична робота №2 "Побудова інформаційних моделей" - 7 КЛАС

Завдання 1. Твоя кімната

 1. Розглянь малюнок Вигляд кімнати.jpg, який міститься в папці:
  Робочий стіл\7 клас\Урок 8
 2. Визнач суттєві властивості об’єкта кімната.
 3. Визнач суттєві властивості меблів, зображених на малюнку. Врахуй, які форми мають меблі, як вони розташовані. Встанови, які геометричні фігури можуть бути їх моделями.
 4. Обери зручне, на твою думку, середовище (графічний редактор, редактор презентацій чи текстовий процесор) для створення інформаційної моделі.
 5. Створи модель засобами обраного середовища.
 6. Збережи файл зі створеною моделлю з назвою «Кімната Прізвище» у власній папці:
  D:\7-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 8
 7. Надішли файл із моделлю на електронну скриньку вчителя.

 

Завдання 2. Планета Земля

 1. Встанови за малюнком, які частини розрізняють у внутрішній будові планети Земля. Визнач порядок їх розташування.
 2. Створи новий документ у середовищі текстового процесора.
 3. Добери, яку діаграму можна використати для створення моделі земної поверхні. Заповни схему так, щоб вона відображала відомості, як на малюнку.
 4. Збережи файл зі моделлю з назвою «Земля» у власній папці:
  D:\7-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 8
 5. Надішли файл із моделлю на електронну скриньку вчителя.

 

Завдання 3. Сучасні українські письменники

 1. Відкрий редактор презентацій PowerPoint.
 2. Створи та подай інформаційну модель об’єкта «Сучасні українські письменники» (за відсутності інтернету використайте інформацію з папки до уроку).
 3. Збережи файл інформаційної моделі з назвою «Сучасні українські письменники» у власній папці:
  D:\7-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 8
 4. Надішли файл із моделлю на електронну скриньку вчителя.
 5. Закрий всі відкриті вікна.
 6. Повідом вчителя про завершення роботи.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 7-й
Автор: Міша Коханич
Дата створення: 05.11.2016
Переглядів: 4974