HelpInformatik.COM

Конспекти уроків

Тема 5. Урок 30. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту. - 7 КЛАС

Тема: Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту. Мета: Навчальна. формувати вміння учнів працювати на початкових етапах проекту; Розвиваюча. Розвивати естетичні смаки та навички роботи  з інформацією,  увагу, логічне мислення, пам’ять; Виховна. Виховувати охайність, акуратність, пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, дотримання правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі.
19.04.2016, Леонтьєв Д.О.
5403

Тема 5. Урок 28. Розв’язування компетентнісних задач. - 7 КЛАС

Тема: Розв’язування компетентнісних задач. Мета: Навчальна. формування в учнів уявлення про розв’язування задач компетентнісного змісту, формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову  інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір одного засобу  опрацювання даних;  опрацювання даних; подання результатів розв’язування задачі; Розвиваюча. Розвивати естетичні смаки та навички роботи  з інформацією,  увагу, логічне мислення, пам’ять; Виховна. Виховувати охайність, акуратність, пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, дотримання правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі.
04.04.2016, Леонтьєв Д.О.
2691

7 клас. Практична робота №6 Введення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора. - 7 КЛАС

Конспект уроку для 7 класу з теми "Практична робота №6 Введення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора".
29.03.2016, Шестак Дмитро Михайлович
1601

Тема 5. Урок 27. Навчальні проекти - 7 КЛАС

Тема:   Навчальні проекти Мета: Навчальна. Ознайомити із сутністю поняття проект; навчити розрізняти види проектів; формувати вміння наводити приклади проектів із навколишнього життя; Розвиваюча. Розвивати пам’ять, мислення, активність, працелюбність;  Виховна. Виховувати повагу до праці інших, любов до предмету.
23.03.2016, Леонтьєв Д.О.
3526

Тема 5. Урок 26. Розв’язування компетентнісних задач - 7 КЛАС

Тема: Розв’язування компетентнісних задач. Мета: Навчальна. Формувати в учнів уявлення про розв’язування задач компетентнісного змісту; Розвиваюча. Розвивати пізнавальний інтерес до вивчення інформатики, навички самостійної роботи, уміння застосовувати знання і вміння в нестандартних ситуаціях; Виховна. Виховувати культуру мовлення, поведінки, навички спілкування, уміння співпрацювати в колективі.
14.03.2016, Леонтьєв Д.О.
2491

Тема 4. Урок 25. Практична робота 8. «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі» - 7 КЛАС

Тема: Практична робота 8. «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі» Мета: Навчальна. Перевірити рівень теоретичних знань про табличний процесор та сформованість практичних навичок роботи у середовищі табличного процесора MS Excel. Розвиваюча. Розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; показати практичне застосування електронних таблиць до розв’язування математичних та економічних задач. Виховна. Сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером; формувати навички зібраності, уважності, охайності при роботі з електронними таблицями..
09.03.2016, Леонтьєв Д.О.
2745

Тема 4. Урок 24. Діаграми в табличному процесорі - 7 КЛАС

Тема: Діаграми  в табличному процесорі. Мета: Навчальна. Ознайомити учнів з типами діаграм у середовищі табличного процесора MS Excel; навчити будувати стовпчасті та секторні діаграми. Розвиваюча. Розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; Виховна. Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.
01.03.2016, Леонтьєв Д.О.
2224

Конспект уроку 7 клас на тему "Діаграми у Excel 2007" - 7 КЛАС

Урок у 7 класі: Діаграми у Excel 2007 Мета:ознайомити учнів з типами діаграм у середовищі табличного процесора MS Excel; навчити будувати стовпчасті та секторні діаграми.
26.02.2016, Дудко Наталя Вікторівна
3064

Тема 4. Урок 23. Практична робота 7. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій табличного процесора» - 7 КЛАС

Тема: Практична робота 7. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій табличного процесора». Мета: Навчальна. Засвоїти  практичні навички при виконанні завдань із формулами та функціями. Розвиваюча. Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами, виконувати дії за зразком. Виховна. Виховувати в учнів інформаційну культури та культуру мовлення.
22.02.2016, Леонтьєв Д.О.
4297