HelpInformatik.COM

Радіоактивний розпад та розв’язування статистичних задач на період піврозпаду.

Тема: радіоактивний розпад та розв’язування статистичних задач на період піврозпаду.                                                                                   

 

 М е т а:  узагальнити і системазувати знання учнів про радіоактивний

                розпад; навчити використовувати редактор електронних таблиць

               « Ехсеl»для розв’язування статистичних задач на період піврозпа-

                ду; формувати науковий світогляд; розвивати логічне мислення та

                вміння аналізувати й узагальнювати здобуту інформацію.

 

 Т и п  у р о к у: урок систематизації знань,умінь і навичок.

 

 О б л а д н а н н я: комп’ютерз операційною системою «Windows» і

                                   офісним пакетом «MicrosoftOffice».

 

 

                                С т р у к т у р а  у р о к у

 

I.  Актуалізація опорних знань,мотивація навчальної діяльності (5хв).

II.Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу (10хв).

III.Розв’язування задач з використанням редактора електронних таблиць

     «Excel»(25хв).

IV. Підсумок уроку (5хв).

 

                                            Х і д  у р о к у

 

 I.  На початку уроку повідомляються тема й мета(підсумувати вивчений

      матеріал, вказати на можливість застосування редактора електронних

      таблиць «Excel» для розв’язування задач), проводиться фронтальне

      опитування.

Список можливих питань – актуалізація опорних знань:

1.     Що розуміють під періодом піврозпаду?

2.     Яка формула використовується для знаходження кількості атомів,

що зазнають радіоактивного розпаду?

     3. Чому не визначають час повного розпаду всіх атомів?

     4. Що таке радіоактивний ряд?

     5. Чи змінюються властивості атомів, що зазнають радіоактивного

         розпаду?

II.Під час розв’язування задач з використанням основних формул, вказуємо учням на статистичний характер розпаду атомів з часом:

 

       при  t=0       N=N0

                 t=T       N=N0/21=N0/2

                          t=2T    N=N0/22=N0/4

                 t=3T     N=N0/23=N0/8

                 t=4T    N=N0/24=N0/16

  

 тому, розв’язуючи подібні задачі, є можливість використати редактор

 електронних таблиць «Ехсеl» і оформити результати у вигляді таблиці

 і графіка. Це дає змогу учням покращити свої вміння і навички розв’язу-

 вати статистичні задачі з використанням сучасної комп’ютерної техніки.

 

Розглянемо для прикладу задачу.

 Період піврозпаду ядер ізотопу Іоду 53I131становить 8діб. Скільки радіоактивних ядер цього ізотопу залишиться в зразку через 80 діб, якщо початкова кількість радіоактивних ядер дорівнює 1000000000?     

                  

Розвязування з використанням «Ехсеl».

 

1. Визвати програму Excel.

2. Занести в комірку А1 заголовок "Період піврозпаду",в В1 "Дні", в комірку  С1 "Кількість атомів".

3. Занести в комірку А2 "0", в комірку В2 "0", в комірку С3 "1000000000".

4. Зробити А2 активною, визвати команди меню.     "Главнаяредактированиезаполнитьпрогрессия встановити параметри:

        Прогрессия-по столбцам

        Тип-арифметическая

        Предельное значение-10

 5. Заповнити стовпець "Дні" прогресією, встановивши параметри:

        Прогрессия-по столбцам

        Тип-арифметическая

        Шаг-8

        Предельное значение-80

 6. Заповнити стовпець "Кількість атомів" прогресією, встановивши пара-          

     метри:

       Виділити блок стовпчика

       Прогрессия-по столбцам

       Тип-геометрическая

       Шаг-0,5

 7. Відформатувати таблицю. Визвати команду "ФорматЯчейкиГраница".

 8. За допомогою Word-Art надати заголовок.

 9. Визвати майстра діаграм командою меню "ВставкаДиаграмма".

     Вибрати тип і вид графіка

     Підписати вісьХ  "Дні"

10. Побудувати графік.

 

Задачі для самостійного розвязування.

 

  1.  Період піврозпаду Полонію 84Ро216 дорівнює Т=140 діб.Яка кількість

 Полонію залишиться через t=980 діб,якщо початкова маса m0=10г?

2. Період піврозпаду Радію88Ra226становить 1600 років.Скільки ядер

  ізотопу розпадеться за 11 200 років ,якщо початкова кількість ядер 1010?

 

Підсумок уроку

 

Перевірка задач для самостійного розв’язування, оцінювання результатів

роботи, оголошення кращих робіт.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 11-й
Автор: Плахотний Олександр Євгенович
Дата створення: 03.12.2015
Переглядів: 7659