HelpInformatik.COM

Сім чудес античного світу- проектна діяльність вчителя інформатики

Сім чудес античного світу, або які вони різні погляди на перелік "Семи чудес світу?

 

Чудеса світу (лат. miraculamundi) — найвідоміші пам'ятники архітектури світу:

Зміст

·         1 Кілька слів про автора та проект

·         2 Які вони різні погляди на перелік "Семи чудес світу?

·         3 Як виникли Єгипетські піраміди в Ель-Гізі?

·         4 Чому зависли "Сади Семіраміди" ?

·         5 Звідки взялася назва - Мавзолей ? (Усипальниця Мавсола-мавзолей)

·         6 Що значить: “Який приніс благу звістку” Храм Артеміди

·         7 У чому необхідність маяка? Александрійський маяк

·         8 Його не чіпали вандали, а дивно, чому? Статуя Зевса в Олімпії

·         9 Він був "слабий у колінках" та ім'я йому - Колос Родоський?

Опис проекту

Місце проекту в базовому (або шкільному) навчальному плані : Проект можливий до застосування у старших класах (11 клас ) при вивченні спецкурсу: “Художня культура”, “Всесвітня історія”( 6 клас) та частково як зразок представлення текстового та графічного матеріалу на уроках інформатики, або вивченні спецкурсу за вибором ( наприклад: “WEB-дизайн”). Переваги застосування ІКТ є особливо відчутними у тих випадках, коли інших можливостей просто не існує, наприклад при наданні технічної допомоги окремим недієздатним особам, або при наданні інструкцій на відстані за допомогою конференцій. Зворотний зв’язок учня з вчителем невід'ємний компонент у створенні аналогічних проектів. Проект передбачає дослідження в галузях соціальних наук (географії та світової історії), а також вивчення особливостей світових культур через постаті їх особистостей. Щоб виконати завдання, учні проводитимуть дослідження, оцінюватимуть матеріал для створення частин одного єдиного проекту під назвою “Сім чудес античного світу”.

Походження та планування: У справі виховання гармонійно розвиненої особистості, схильної до співчуття та покликаної творити добро неможливо переоцінити значення мистецтва, яке є невід’ємною частиною загальної культури, що поглинула у себе труднощі, звичаї, історію та світлі високі почуття людини. Досягнення мети можливе тільки у спільних зусиллях культури та спільноти, що відображається у партнерській співпраці вчителя та учнів. Даний проект є зразком для учнів, керуючись яким вони зможуть створювати аналогічні програмні продукти з метою підвищення ефективності навчального процесу. Діяльність по створенню електронних засобів допомагає отримати багато інформації та набути корисних умінь і навичок. Із досвіду автора слідує, що найкращий шлях підвищення ефективності уроку-це створення подібних проектів під керівництвом вчителя. Даний проект з інструкціями та порадами значно прискорить роботу інших користувачів по створенню власних розробок, що суттєво урізноманітнить навчання учнів. Застосування ІКТ у проекті дають можливість учителям удосконалювати викладання і підвищувати якість навчання, а учням – отримувати досвід , який неможливо було б отримати в інший спосіб. Даний проект передбачає співпрацю учнів за допомогою комп'ютерної мережі, дослідження ресурсів Інтернету, застосування різноманітних мультимедійних програм під час навчання, використання спеціальних посібників та інструкцій для користувачів програмного забезпечення.

Навчальні ресурси проекту: У даному проекті використовувалися: роздатковий матеріал із створення WEB-сторінок, який був раніше представлений у вигляді “Електронної енциклопедії з вивчення мови HTML” за авторством вчителя Сіденка О.М., як в електронній формі, так і в друкованій, додаткова література та енциклопедії з географії, а також інструкції з використання Flash- конструктора для створення фотоальбомів та презентацій. Приводимо приблизний список використаних матеріалів зв'язаних з оформленням цього проекту: 1.Алгоритмічний підхід до створення файлів із розширенням SWF та використанням технології Flash, Інформатика в школі, №2, 2009 р. ( використання Flash-конструктора Selteco Designer, інструкції, приклади ) 2.Сторінки практичного WEB-дизайну, Інформатика в школі, №6, 2009 р. 3.Пошуково-творчі завдання з WEB-дизайну, Інформатика в школі, №7, 2009 р.

Огляд проекту для учнів: Завдання можна роздати у друкованому вигляді або прочитати учням. У цьому проекті учні ознайомляться з історичними нарисами, географічними даними, особливостями державного устрою країн. Учні працюватимуть у команді по 4 особи. Кожній групі необхідно буде зібрати інформаційні матеріали та фотоальбоми відповідно до наступного шаблону: 1.Визначити загальну інформацію про відповідні пам’ятники історії, що відносяться до “Семи чудес світу” . 2.Дослідити історію розвитку країни на той момент часу. 3.Скласти характеристику населення та звичаїв, що відображалися на проектуванні історичної пам’ятки . 4.Створити сторінку цікавих фактів, що стосуються створення даного мистецького витвору. 5.Розробити WEB-сторінку, яка надає інформацію тільки стосовно одного пам’ятника історії ( одного із семи відомих, або запропонованих учнями, які здатні захистити свою точку зору, сприраючися на факти) , Flash- презентацію, у якій детально буде розкритий опрацьований матеріал та аргументи кожної команди.

Управління проектом : Після перегляду зразків існуючих WEB- сайтів: учні обмінюються думками з наступних питань: а) актуальність, послідовність та повнота представленого матеріалу; б) Які розділи проекту найбільш сподобалися? в) Які елементи ІКТ вони б хотіли використати у власних проектах? 2. Після обговорення учні обирають предмет свого майбутнього проекту, здійснюють планування та починають збір відповідної інформації. 3. За допомогою покрокових інструкцій та готових шаблоні, учні створюють власні електронні засоби навчання у складі презентацій MS PowerPoint, HTML-сторінок (HTML-редактори), Flash-презентацій по обраним ними предмету та темі (бажано поєднати роботу над проектом з вивченням базових тем з інформатики-це надало б запас часу та більш зацікавило учнів). Для роботи над цим проектом клас ділиться на групи по 4 учасники. Це дозволить учням розподілити між собою функції: історика, країнознавця, інформатика, народознавця. Кожен член команди має свої специфічні обов'язки, але кожен повинен допомагати збирати дані для створення єдиного WEB - сайту.Команди учнів досліджуватимуть ті країни, які вибирають за своїм бажанням, але серед членів ЄС. Тривалість проекту: 10 годин. Приблизна структура учнівських проектів має відповідати послідовності вказаній у зразку електронного довідника( на це необхідно звернути увагу учнів).

Оцінювання проекту

Оцінювання учнів за участь у виконанні проекту (форма заповнення):

http://info21.at.ua/load/ocinjuvannja_uchniv_za_uchast_u_vikonanni_proektu/1-1-0-112

Спосіб представлення моніторинку оцінювання діяльності учнів:

http://info21.at.ua/load/varianti_predstavlennja_ocinjuvannja_uchniv_za_uchast_u_vikonanni_proektu/1-1-0-111

Посилання на списки друкованих робіт Сіденка О.М.

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%9C

http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21FMT=FULLW_print&S21CNR=500&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&S21SRW=&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%9C.$%3C.%3E%29&FT_PREFIX=K=&SAME_SEARCH=&FT_REQUEST=&FT_DISTANCE=&FT_PARAMS=&FT_NEAR_MFN

Публікації та переклад робіт з інформатики в Росії (Сіденка О.М.):


http://info21.at.ua/load/publikaciji_ta_pereklad_robit_u_rosiji_sidenka_o_m/1-1-0-93

Які вони різні погляди на перелік "Семи чудес світу?

В енциклопедіях можна знайти, що вперше чудеса світу, обмеживши їх перелік, класифікував і описав Філон. Його повне ім'я Філон Візантійський, і зі всіх Філонів нам відомо про нього менше інших. Лише одне ми знаємо достовірно: збереглося тоненьке - ледве дванадцять сторінок - його вигадування, яке називається "Про сім чудес світу". З цього невеликого міфу ми дізнаємося ще про те, що жодне з описаних чудес світу він сам не бачив, за його власними словами. І писав про них за розповідях інших. Не дивно, що при такій відсутності біографічних даних багато хто помилявся, посилаючись на зовсім іншого Філона, теж Візантійського, який жив в II столітті до н.е. Цей Філон був математиком, винаходив військові машини, що було досить вигідним заняттям. Цих два візантійських Філонів вперше сплутав перший перекладач книги "Про сім чудес світу" на латинську мову - француз Д.С. Бессі, що знайшов в 1640 році її грецький оригінал у Ватиканській бібліотеці. Його наукову честь захистив першовідкривач Трої Генріх Шліман, коли він в 1876 році - на підставі свідоцтва Павсанія - розкопав Мікенах "гробницю Агамемнона". Нині вчені світу звертаються до робіт Павсанія. Він вважає дивом світу стіни Тірінфа, на березі Арголідської затоки, бо стіни цього міста гіганта споруджені з таких величезних кам'яних плит, що легенда приписує їх будівництво однооким циклопам.

Оскільки в літературі ніщо так довго не тримається, як помилка, то вся ця помилкова інформація зберігалася до початку позаминулого століття. Прояснив все швейцарець Каспар Ореллі, який вперше надрукував міф Філона в 1816 році. Перший Філон називає дещо інші чудеса світу, ніж ті які перераховуються в сучасних наукових довідниках. Так, маяк на острові Фарос він не вважає дивом світу; зате в його праці ми читаємо про "вавилонські стіни".

 

У його праці нічого немає і про Мавзолей в Галікарнасі, або, можливо, цей розділ разом з частиною сторінок, що стосуються опису храму Артеміди, просто втрачений. Втім, те, що чудеса світу він представляє в іншому складі, ніж наші наукові довідники, для нас не так вже й важливо. Та все ж Філон бачив чудеса світу своїм духовним поглядом. Тому не слід так безумовно довіряти йому. Тим паче, що він, як пише Ореллі, "в своєму вигадуванні схильний до гіперболи, і чудеса, про які він розповідає, швидше звеличує і розхвалює, ніж точно описує їх". Останній з античних письменників про якого я хотів би розповісти - це грек Павсаній. Він жив в II столітті н.е. і створив "Опис Еллади". Доля була несправедлива до Павсанія: до третьої чверті XIX століття вчені не сприймали його всерйоз. Авторові докоряли в необ'єктивності: він говорив про велич Древньої Греції з такою пристрастю, що не хотів помічати жодної римської споруди. Будь-яке свідоцтво римської історії, що нагадувало про поневолення його народу, для нього просто не існувало. Тому вчені сумнівалися чи бачив він взагалі описувані місця. Його наукову честь захистив першовідкривач Трої Генріх Шліман, коли він в 1876 році - на підставі свідоцтва Павсанія - розкопав в Мікенах "гробницю Агамемнона". Нині вчені світу звертаються до робіт Павсанія. Він вважає дивом світу стіни Тірінфа, на березі Арголідської затоки, бо стіни цього міста гіганта споруджені з таких величезних кам'яних плит, що легенда приписує їх будівництво однооким циклопам.

ЗАВАНТАЖИТИ Резервне посилання

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
За матеріалами / Джерело: http://cit.ckipo.edu.ua/wiki/index.php/%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%3F
Автор: Сіденко Олександр Михайлович
Дата створення: 02.12.2015
Переглядів: 3653