HelpInformatik.COM

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

Сучасний час характеризується зростаючими темпами науково-технічного прогресу, безперервним збільшенням обсягу знань, а також умінь і навичок, якими повинні володіти сучасні фахівці різних категорій. Наслідком цього є підвищення вимог до якості їхньої підготовки.

Одним з перспективних способів підвищення ефективності процесу навчання є його автоматизація, тобто використання як засобів навчання сучасної обчислювальної техніки. Ефективність використання комп'ютерної техніки залежить від багатьох факторів. І першим з них варто назвати навчальну програму. Без усякого перебільшення можна затверджувати, що вона є серцевиною навчальної системи.

Що являє собою навчальна програма? Це програма, що керує навчальною діяльністю учня й виконує, як правило, частково, функції вчителя.

У теперішній час все більше число фахівців в області комп'ютерного навчання змушено визнати, що основні проблеми при розробці навчальних програм - психолого-педагогічні. На думку багатьох фахівців, програмування навчальної програми - це лише один етап її розробки, що вимагає не більше 10 - 20 % часу й зусиль. До того ж даний етап відноситься до найбільш вивчених, його реалізація при наявності досвідчених фахівців, як говориться, справа техніки.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Данилець Олена Вікторівна
Дата створення: 11.07.2015
Переглядів: 1774