HelpInformatik.COM

Інформатика 11 клас. Рівень стандарту

Даний підручник розрахований на вивчення курсуінформатики в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і рівень викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми з даного предмета.

Підручник складається з 4-х розділів, кожний з яких розділено на кілька пунктів. Усі пункти побудовано за єдиною структурою. На початку пункту наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть пригадати вивчене раніше для кращого сприймання та засвоєння нового матеріалу. У пунктах детально пояснено теоретичний матеріал, описано технології опрацювання даних з використанням відповідних програмних засобів, наведено алгоритми та приклади здійснення основних видів діяльності. Усе це дає змогу використовувати підручник і для самостійного опанування матеріалу.

Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації».

У кінці кожного пункту розміщено запитання для самоперевірки знань навчального матеріалу цього пункту та практичні завдання для відпрацювання навичок роботи з відповідним програмним забезпеченням. Також у підручнику розміщено завдання до 13 обов'язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння навчального матеріалу з певної теми. У кінці підручника наведено словник, яким учні можуть скористатися під час повторення та узагальнення знань.

Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Гриф Міністерства освіти: Рекомендовано МОНУ,
Рік: 2011,
Мова: Українська,
Сторінок: 304,
Видавництво: Генеза,  
Формат: djvu

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Клас: 11-й
Дата створення: 18.01.2014
Переглядів: 4835