HelpInformatik.COM

Інтернет-урок

Інтернет-урок

Вчителі сучасної школи широко використовують мультимедійні технології на своїх уроках. При підготовці до уроків і додатковим заняттям усе частіше педагоги звертаються до  досвіду колег, що розміщений на сторінках різних об'єднань у мережі Інтернет. Вимоги сучасного суспільства такі, що в першу чергу оцінюється  інформаційно-комунікаційна компетентність учителя й учнів. А, отже, сучасна школа повинна створювати умови, при яких кожний учень може навчитися працювати з наданою вчителем інформацією й знаходити її самостійно, обробляти отриману інформацію, опанувати інформаційними й телекому-нікаційними технологіями.

Інтернет-урок припускає обов'язкову роботу учнів з ресурсами мережі, але при цьому вчитель може, як контролювати процес навчання, так і бути вилученим від учнів (елемент дистанційного навчання). Звідси можна зробити висновок, що урок розглянутого типу може проводитися як дистанційно, так і в класі, оснащеному комп'ютерами, підключеними до мережі. Це пояснюється тим, що специфіка проведення Інтернет-уроку припускає, що  в процесі виконання завдань уроку, учні працюють із пошуковими програмами, складають різного роду таблиці, кросворди, користуючись при цьому різними, відомими їм, редакторами, створюють презентації і т.д.

       Загальних вимог до організації та проведення такого роду уроків на сьогоднішній день немає, тому,  розробляючи Інтернет-урок, вчителеві надається величезне поле діяльність для творчості й  креативності. Але не варто занадто захоплюватися й забувати, що Інтернет-урок – це одна з форм проведення сучасного уроку. А тому він повинен бути націлений на засвоєння учнями конкретної темі  навчального матеріалу.

Методичні рекомендації з  організації  та проведення Інтернет-уроку:

1.Вчитель визначає тему передбачуваного уроку, при вивченні матеріалу якого Інтернет-ресурси органічніше всього увійдуть в освітній процес.

2.Вчитель планує урок із застосуванням Інтернет-технологій і ресурсів.

3.Вчитель відбирає ресурси мережі Інтернет по обраній темі уроку, становить список посилань на ці ресурси, відбирає матеріали мережі, які допоможуть учням при виконанні домашнього завдання.

4.Список посилань розташовується відповідно до  плану вивчення навчального матеріалу й виконання домашнього завдання. Надалі  може бути складена "Пам'ятка корисних посилань у допомогу при вивченні теми…".

5.Пояснення матеріалу уроку відбувається під керівництвом вчителя з безпосередньою роботою учнів з матеріалами уроку, підготовленими вчителем. Завдання уроку й домашнє завдання виконуються учнями самостійно (учні використовують складений учителем список посилань і самостійно здійснюють пошук необхідної інформації в мережі Інтернет). Вчителем оговорюється складність завдання, строки виконання, етапи і особливості виконання завдання та критерії його оцінювання.

6.Завдання, що виконуються протягом уроку, і домашнє завдання учні надають класу (тут використовується "психологічна хитрість" - матеріал учнями краще сприймається і засвоюється, якщо цей матеріал вони готовлять для однокласників і його пояснюють однокласники).

7. По закінченню уроку проводиться моніторинг засвоєння навчального матеріалу.

8.Домашнє завдання тут носить творчий характер (головне – продуктивна діяльність учнів). Досвід показує, що Інтернет-урок повинен складатися з теоретичної частини (вивчення матеріалу уроку), практичної частини (виконання завдання вчителя по ходу уроку, ґрунтуючись на матеріалах уроку), творчої частини (бажана частина уроку, можна віднести до домашнього завдання), контролю отриманих знань (виконання тестового завдання або самостійної роботи з теми уроку) і рефлексії (обмін думками між вчителем і учнями про продуктивність уроку, про його можливі "плюси" і "мінусах" і т.д.).

 

Способи проведення інтернет-уроків

Спосіб 1.

Урок звикористаннямІнтернет-ресурсів

Цей спосіб можна умовно назвати Інтернет-уроком.

Ключовими моментами тут є:

  • Інтернет-ресурси є необхідним елементом при складанні плану уроку і при проведенні самого уроку.
  • Посилання на Інтернет-ресурси наприкінці  уроку даються учням для перегляду або подальшої роботи.

Спосіб 2.

Урок звикористанням підготовлених веб-сторінок

Клас розбивається на групи (по кількості комп'ютерів). Кожній групі роздаються шаблони для відповідей (для економії часу, затрачуваного на відповідь).

На кожному комп'ютері перебувають індивідуальні завдання з необхідними посиланнями. Якщо немає можливості користуватися Інтернетом на уроці в режимі "реального часу", то вчитель попередньо копіює Інтернет-сторінки.

Переваги такого уроку: учні не витрачають час на пошук потрібної інформації і відразу переходять на потрібні сайти.

Спосіб 3.

Урок – пошук інформації

Попередньо учням даються певні завдання, адреса в Інтернеті, за якою можливо знайти необхідний матеріал або ключові слова для пошуку. Результати пошуку викладаються учнями у вигляді усних або письмових повідомлень.

Спосіб 4.

Віртуальніекскурсії

Віртуальна екскурсія передбачає відвідування сайтів різних культосвітніх, наукових установ, різних міст і країн і т.д. Попередньо ознайомившись із інформацією сайту, учитель визначає мету екскурсії і обсяг знань, який учні повинні набути на екскурсії. Після цього розробляється маршрут екскурсії: які сторінки і у якій послідовності повинні переглянути учні, на які об'єкти потрібно звернути особливу увагу, які спостереження повинні провести учні. 

Підсумки екскурсії підводять різними способами: узагальнююча бесіда, урок-конференція, виставка письмових відгуків про екскурсію з використанням ілюстративного матеріалу відвіданих сайтів.

Якщо інформація якось оформлюється (письмово, в електронному вигляді), то важливо, щоб учні не просто виводили на принтер знайдені web-сторінки, а, використовуючи їх, створили власне інформаційне повідомлення. Це досягається спеціальнимформулюванням завдання, наприклад: "Користуючись інформацією (посиланнями) розташованими на web-сторінці за адресою…, підготуйте повідомлення про… обсягом не більш 2- х сторінок". Обмеження обсягу не дозволить механічно скопіювати чужу роботу з Мережі.

Такий Інтернет-урок може стати веб-квестом. Заздалегідь створюється тематична база даних, яка оформляється у вигляді Інтернет-сторінки. Це дозволяє зібрати, систематизувати, класифікувати, барвисто оформити досить великий за обсягом матеріал і застосовувати його багаторазово у своїй роботі.

Спосіб 5.

Використання сервісів Web 2.0

1.Соціальні мережі:

- Відкритий клас – за корисну інформацію, яка там розташована (особливо конспекти уроків, сценарії заходів).

- Мережа творчих вчителів – тут є велика кількість проектів і методик з різних дисциплін.

2. Блоги.

 Навчання через блоги дозволяє організувати навчальну діяльність таким чином, що з однієї сторони вчитель працює з усіма учнями, вивчають дану дисципліну, а з іншого боку, кожний студент може задати  питання, що його цікавить, відповідь на який може дати будь-який бажаючий.

За допомогою блогів можна вирішувати наступні завдання:

-глибоке насичене спілкування із самими різними людьми, інтереси яких збігаються з вашими;

-обмін інформації важливого значення;

-розміщення інформації з метою залучення уваги людей до проблеми, або до події якого-небудь характеру;

-створення різних співтовариств з метою формування і розробки різних ідей, швидке одержання самої свіжої інформації в сфері освіти й багато чого іншого.

3. Колективна робота з документами.

Не обов'язково завантажувати документ на свій комп'ютер щоб працювати з ним. Можна створювати і робити доступними для дітей відмінно зроблені документи, які можуть містити: текстові блоки, файли, зображення, вбудоване відео і зображення з Інтернет-сайтів Youtube, GoogleMaps і т.д.

4. Колективний гіпертекст.

ВікіВікі– засіб для швидкого створення й редагування колективного гіпертексту. У сучасному світі ВікіВікі все частіше розглядаються як альтернатива web-сайтам. Усе частіше ВікіВікі розглядається як ефективний засіб для організації  педагогічної діяльності. У рамках  ВікіВікі вчителя можуть переглядати й редагувати всі існуючі сторінки, знаходити на сторінках загальні теми й на рівні посилань показувати учням, куди рухаються партнери і як можна з ними взаємодіяти. Соціальний сервіс ВікіВікі може бутивикористаний у педагогічній практиці різними способами. Сила ВікіВікі в тому, що назва статті і є посилання на цю статтю. Особливо цікаво колективне створення творчих робіт на базі ВікіВікі-майданчиків і колективне створення вчительських, шкільних енциклопедій.

Спосіб 6. Відео уроки

Відео уроки необхідні тим учням, хто пропускає уроки або погано засвоює матеріал. На незрозумілому місці можна зробити паузу і прослухати спочатку. Крім того, зараз існує величезна кількість відео уроків, теми яких виходять за рамки загальноосвітньої програми.  Відео уроки можна створювати самостійно за допомогою програм по створенню навчального відео або знаходити готові.

Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар'єрів в розповсюдженні інформації, відкрив нові перспективи у сфері освіти.

Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання..

З використанням Інтернет-уроків з'явилася можливість необмеженого і дуже дешевого тиражування учбової інформації, швидкої і адресної її доставки.

Навчання при цьому стає інтерактивним, зростає значення самостійної роботи тих, що навчаються, серйозно посилюється інтенсивність учбового процесу і т.д.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Ликова Ірина Павлівна
Дата створення: 05.02.2017
Переглядів: 1761