HelpInformatik.COM

Флеш-програми як засіб та метод логічного мислення дітей молодшого шкільного віку

Флеш-програми як засіб та метод логічного мислення дітей молодшого шкільного віку

 

Проблема розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку стає все більш актуальною. Зміни, що відбуваються в державному стандарті, зумовлюють необхідність виховання покоління, зорієнтованого на розв'язання складних інтелектуальних задач.

          Оптимізувати  навчальний процес, підвищувати ефективність обсягу та форм роботи зі школярами молодшої ланки стає все складніше, керуючись лише традиційними, а інколи застарілими методами та прийомами навчання.

          У сучасних навчальних програмах початкової школи важливе значення надається логічної складової. Під розвитком поняттям «Розвиток логічного мислення» треба розуміти формування логічних прийомів розумової діяльності, а також вміння розуміти і простежувати причинно-наслідкові зв'язки явищ і умінь вибудовувати найпростіші висновки.

Використання ІКТ набуло в наш час великої значущості. Володіння комп’ютерною грамотністю розглядається як уміння писати чи читати. Флеш-програми  являє собою анімовану гру, сюжет якої пов'язаний смисловим ланцюжком.

Флеш-програми спрямовані на розвиток пізнавальних процесів, з яких у молодшому шкільному віці найбільш важливими є: увага, сприйняття, уява, пам'ять і мислення.

В основу флеш-програм покладені головні завдання навчання:
– навчити дитину знаходити і розв'язувати суперечності;
– навчання системного підходу, тобто бачення об’єкта  у взаємозв'язку його компонентів;
– використовувати нестандартні оригінальні рішення, спираючись на набуті знання та інтуїцію, дитина вчиться знаходити вихід із будь-якої життєвої ситуації.

Необхідно наскільки це, можливо, наперед оточити дитину таким середовищем, щоб стимулювати дитину до вирішення певних завдань. Саме в цьому й полягає важлива умова ефективного розвитку логічного мислення.
   Всі заняття з розвитку логічних здібностей проводяться в грі. Для цього потрібні навчальні засоби  нового типу: творчі, розвиваючі.     

Флеш-програми , на мою думку, і є тим новим розвиваючим засобом:
1. Кожна  являє собою наочний набір завдань.
2. Завдання даються дитині на різних рівнях підготовленості.
3. Задачі розташовані приблизно у порядку зростання складності.
4. Задачі мають дуже широкий діапазон труднощів, можуть збуджувати інтерес протягом певного часу.
5. Поступове зростання труднощі завдань сприяє розвитку логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку.
          Такі флеш-програми вже  виступають в ролі окремого метода, а не просто засобу навчання.

Тому  в моєму баченні флеш-програми - це засіб та метод розвитку творчих здібностей дітей.

У процесі логічного та загального розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку істотне місце займає навчання, їх вирішення та складання простих логічних завдань. Якщо в середній школі навчання ведеться при вирішенні прикладів і завдань, то в практиці роботи початкової ланки прийнято знайомити дітей з найпростішими прийомами логіки на основі простих завдань, в умові яких відображаються реальні, в основному ігрові ситуації. Кожна флеш-програма повинна включати дані і шляхи вирішення.

У роботі з флеш-програмами вдосконалюються вміння проводити аналіз, узагальнювати і конкретизувати, розкривати основне і відкидати все другорядне.
          Заняття з флеш-програмами сприяє вихованню терпіння, наполегливості, волі, сприяє пробудженню інтересу до самого процесу пошуку рішення, дає можливість випробувати глибоке задоволення, пов'язане з вдалим рішенням.
          Очікувані результати використання флеш-програм:

- діти розуміють конкретний зміст дії і зв'язки між компонентами і результатом цих дій;

- діти вміють виділяти в задачі відоме і невідоме, а в зв'язку з цим вибирати ту чи іншу дію;

- діти розуміють зв'язок між діями.
          Завдання з використанням флеш-програм прийнято ділити на наступні групи.
          До першої групи належать прості завдання, при вирішенні яких діти засвоюють конкретний зміст матеріалу, наприклад анаграми, істині та хибні висловлювання, ребуси,арифметична абетка, комп’ютерні загадки.

          До другої групи належать прості завдання, при вирішенні яких треба осмислити зв'язок між компонентами і результатами дій. Це завдання на знаходження невідомих компонентів, (тобто кількість спроб для вирішення завдання), наприклад: грибники, переправа, 8 королев, кольорове колесо.
       

   До третьої групи належать прості завдання, пов'язані з поняттям різницевих відносин, наприклад: магічний квадрат
 
          Отже, вирішуючи завдання флеш-програм, діти відрізняються вмінням проводити аналіз і синтез, узагальнювати і конкретизувати, розкривати основне, виділяти головне і відкидати другорядне. А процес вирішення завдань сприяє вихованню терпіння, наполегливості, волі, сприяє пробудженню інтересу до самого процесу пошуку рішення, дає можливість випробувати глибоке задоволення, пов'язане з вдалим рішенням. Тим самим флеш-програма являє собою не тільки засобом, а й методом розвитку у дітей логічного мислення, кмітливості, кмітливості.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дану публікацію підготували для Вас команда сайту HelpInformatik.COM
Автор: Туленгутбаєв Нурлан
Дата створення: 19.10.2016
Переглядів: 1967